LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LAUKU SKATE LLU ZEMKOPĪBAS INSTITŪTĀ SKRĪVEROS

Vienā no karstākajām jūlija dienām, 8. jūlijā LLMZA, LZA LMZN, LLU kā arī DP (Direktoru padome) kopā ar Zemkopības ministrijas pārstāvjiem viesojās lauku izmēģinājumu skatē LLU Zemkopības institūtā Skrīveros.

dalibnieki

DK

visi

Foto: Dainis Lapiņš