LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LAUKU SKATE LLU LAUKSAIMNIECĪBAS FAKULTĀTĒ

Pirmā Lauku skate šogad notika 30. jūnijā LLU Lauksaimniecības fakultātes Augu un augsnes zinātņu institūtā. Lauku skates notiek katru gadu, tās organizē LLMZA, LZA LMZN ar Zemkopības ministrijas atbalstu, to laikā zinātniskās institūcijas informē par saviem sasniegumiem un prezentē pētījumu rezultātus.

Alsina

apskate

dalibnieki

DK

vis


Foto: Dainis Lapiņš