LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LAUKU SKATE PĀRTIKAS DROŠĪBAS, DZĪVNIEKU VESELĪBAS UN VIDES ZINĀTNISKAJĀ INSTITŪTĀ BIOR

Ikgadējā LLMZA, LZA LMZN un LLU, kā arī DP (Direktoru padomes) organizētajā zinātnisko Institūtu un Laboratoriju apskatē 9. jūlijā notika BIOR. Paldies par šo iespēju arī Zemkopības ministrijai par atbalstu. Daudz informācijas, vielas pārdomām un diskusijām. Paldies BIOR kolektīvam par darbu. Sveicam BIOR direktoru Aivaru Bērziņu kā jauno LZA īsteno locekli.

 

Berzins Rivza

bior


dalibnieki

dk

prezentazcija

Foto: Dainis Lapiņš