LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Pieteikšanās 4 ERANET projektiem: "Jauktā veida kultūraugi un lopkopības sistēmas klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai un pielāgošanai"

Informācija par projektiem zemāk norādītajās mājas lapās:


ICT-AGRI-FOOD: https://ictagrifood.eu/node/44596
SusAn: https://era-susan.eu/calls
SusCrop: https://www.suscrop.eu/news?backRef=7&news=2021_Joint_Call_open_submission
ERA-GAS: https://www.eragas.eu/en/eragas/2021-Call.htm

Pielikums(PDF)