LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Atklāta pieteikšanās ForestValue pētījumu programmai

Pētniecības programma ForestValue izsludina aicinājumu kopīgajiem Eiropas pētniecības projektiem, kuru provizoriskais kopējais publiskā finansējuma budžets pārsniedz 11 miljonus eiro. Kā potenciālie pretendenti var startēt arī Latvijas meža pētnieki un nozaru organizācijas. Plānots projektus sākt 2021. gada beigās / 2022. gada sākumā.

 Uzaicinājuma galvenais mērķis ir atbalstīt projektus, kas radīs zināšanas, lai veicinātu vislabāko iespējamo mežu un meža resursu izmantošanu sabiedrības labā ceļā uz klimatneitrālu aprites ekonomiku un ilgtspējīgu sabiedrību.

Iesaistītie finansētāji (15 finansētāji no 10 valstīm) ir nolēmuši, ka uzaicinājums attieksies uz visu meža vērtību ķēdi šādās trīs jomās:

1. Mežu ilgtspējīga un daudzfunkcionāla izmantošana un apsaimniekošana, lai maksimāli palielinātu to ieguldījumu.

2. Ēka ar koku no dažādām perspektīvām.

3. Ieguvumu, sinerģiju un kompromisu analīze meža biomasas izmantošanā.

Plašāka informācija interesentiem pieejama ForestValue mājaslapā, kurā ir arī piedāvājums meklēt sadarbības partnerus Eiropā kopīgu pieteikumu sagatavošanā.