LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Digitalizācijas iespējas un risinājumi izglītībā un uzņēmējdarbībā

reCOVery-LV Pierīgas forums

2020. gada 26. augustā tiešsaistē notika valsts pētījumu programmas reCOVery-LV un valsts pētījumu programmas projekta INTERFRAME-LV kārtējais Latvijas reģionu forums par digitalizāciju izglītībā un uzņēmējdarbībā. Abos šajos projektos šo tēmu pēta Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) pētnieki: LLU profesore Baiba Rivža, LLU profesors Pēteris Rivža un doktoranti, tajā skaitā Latvijas Interneta asociācijas valdes priekšsēdētāja un LLU doktorante Ina Gudele, kā arī Biznesa augstskolas Turība Studiju prorektore Daina Vasiļevska u.c. Forumā piedalījās un ar saviem novērojumiem uzņēmējdarbībā dalījās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Ogres Biznesa inkubatora vadītāja Ilze Linkuma un par inovatīvam mācīšanas metodēm ekonomikā izmantojot virtuālo realitāti stāstīja Edgars Čerkovskis Rīgas Tālmācības vidusskolas ekonomikas skolotājs.

Forumu vadīja: Ligita Āzena, LLU doktorante un VPP projektu INTERFRAME-LV un reCOVery - LV pētniece

Pielikums (docx)