LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Lauku skate: LLMZA viesojās AREI

Agroresursu un ekonomijas institūta izmēģinājumu apskate iesākās Stendē 2019.07.03. Paralēli plašajām diskusijām Pētniecības centra telpās tās turpinājās arī uz lauka. Gan labību, gan arī sojas sējumos. AREI izmēģinājumu apskate turpinājās arī nākamajā dienā 2019.07.04. Priekuļos. Atvēlēta laika limita ietvaros iepazināmies ar tikai dažiem lauka izmēģinājumiem, jo to kopējais klāsts ir visai iespaidīgs.

AREI Priekuli

AREI Stende