LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Lauku skate: LLMZA viesojās LLU MPS Vecauces mācību - pētījumu un ražošanas bāzē

Iepazīšanas ar LLU MPS Vecauce mācību - pētījumu un arī ražošanas bāzi LLMZA, LLZI DP organizētā un ZM atbalstītā skatē notika 2019.07.19. Paldies Vecauces Valdei par labi noorganizēto uzņemšanu un sniegto informāciju. Atvēlētā laika limita ietvaros varējām gūt ieskatu par to, ko dara un ko plāno arī darīt MPS Vecauces kolektīvs.

Vecauce