LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Lauku skate: LLMZA viesojās LLU Dārzkopības institūtā

Dobelē, Dārzkopības institūtā 2019.07.12. notika plānotā iepazīšanās ar zinātnieku kolektīva darba rezultātiem, izmēģinājumu un eksperimentu rezultātu apskate. Paldies kolektīvam par daudzskaitlīgo interesentu uzņemšanu, informatīvajiem ziņojumiem un savu darba rezultātu skaidrojumu. Lai Jums visiem arī veiksme turpmākajā darbā.

Dobele