LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Lauku skate: LLMZA viesojās Ulbrokas zinātnes centrā

LLMZA iepazīšanās ar Ulbrokas zinātnes centra un LLU Tehniskās fakultātes zinātniskā darba dažiem rezultātiem skates gaitā notika 2019.07.22. Laukus skates laikā notika diskusijas par iespējām piesaistīt jauniešus zinātniskajam darbam un pētnieciskajam darbam un citiem jautājumiem. Paldies UZC un TF par kolēģu uzņemšanu un interesanto un noderīgo diskusiju.

Ulbroka