LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku Asociācijas Latvijas nacionālās biedrības kopsapulce 2015.gada 27.martā

Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku Asociācijas (NJF)
Latvijas nacionālas biedrības (NJF Latvia)
kopsapulce

2015.gada 27.martā  plkst.14.00 Jelgavas pils (Lielā iela 2) Sudraba zālē 

DARBA KĀRTĪBA

1. Atskaite par NJF Latvia darbību 2014.gadā un iecerēm 2015.gadā (P.Rivža).

2. Informācija par NJF Latvia sekciju darbību 2014.gadā un iecerēm 2015.gadā (B.Bankina, L.Paura, V.Jansons, Ģ.Birzietis, B.Rivža).

3. NJF Latvia grāmatvedības audita rezultāti (I.Baumane).

4. NJF 25.kongresa organizēšanas gaita (P.Rivža).

5. Dažādi

Kopsapulces laikā būs iespējams samaksāt arī biedra naudu par 2015.gadu (20 eiro biedriem; 10 eiro doktorantiem un pensionētajiem biedriem).