LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidija kopsēde

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidija kopsēde

2015. gada 23. marts plkst. 16.00

Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija, Senāta zāle

DARBA KĀRTĪBA

1.      Bioekonomikas trīs aspekti Latvijas lauku attīstībā
      LLU doktorants Arnis Lēnerts 

2.      Kandidāti LLMZA īsteno locekļu vakancēm
      LLMZA prezidente, LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža,
      nodaļu vadītāji 

3.      LLMZA un Zviedru Institūta tematiskās partnerības ICE (Innovation. Creativity. Equality) projekta, valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV un SUMFOREST projekta realizācijas gaita
      LLMZA prezidente, LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža 

4.      Horizonts 2020 un ERANET HERA projektu iespējas
      LLMZA prezidente, LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža 

5.      Dažādi jautājumi

a.      Par parakstīto Nodomu protokolu starp LZA, LLMZA un Zemkopības ministriju
      LLMZA prezidente, LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža

b.      Baltijas Asamblejas balvas iespējamie pretendenti
      LLMZA prezidente, LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža