LLMZA

 • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

 • Inženierzinātņu nodaļa

 • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

 • Mežzinātņu nodaļa

 • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates- konkursa norise 2015.gadā

Skati- konkursu rīko:

 • Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA) - LLMZA prezidente, akadēmiķe, prof. Dr.habil.oec. Baiba Rivža;
 • LLMZA Lauksaimniecības zinātnes nodaļas vadītājs, prof. Dr.agr. Dainis Lapiņš;
 • Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu Direktoru padomes valdes priekšsēdētājs, Mag.agr. Ģedimins Siliņš.

Skates-konkursa norises laiks 2015.gada 1.aprīļa līdz 10.novembrim.

Aicinām piedalīties:

 • Zemkopības ministrijas departamentu vadītājus, speciālistus;
 • Latvijas Lauksaimniecības universitātes administrāciju, zinātniekus;
 • Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra speciālistus;
 • Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvjus;
 • LU aģentūras „LU Bioloģijas institūts" zinātniekus;
 • Latvijas Agronomu biedrības pārstāvjus;
 • Zemniekus, lauksaimniecības speciālistus;
 • Sabiedriskās organizācijas u.c. interesentus.

Skates-konkursa norises gaita:

 • Pulcēšanās norādītajā datumā, laikā institūciju administratīvajā ēkā;
 • Dalībnieki iepazīstas ar zinātnes veikto darbu, publikācijām par 2014.gadu;
 • Jauno zinātnieku- doktorantu informācija par promocijas darbu, t.sk. jautājumi, diskusija -20 min;
 • Institūta direktora informācija par zinātnisko, saimniecisko darbu un uzdevumiem 2015.gadā, akcentējot resursu piesaisti, izmantošanas efektivitāti -20-25 min;
 • Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu apskate, iepazīšanās, zinātnieku informācija par zinātnes veiktiem projektiem- 3-5 stundas;
 • Noslēgumā diskusijas, domu apmaiņa, ieteikumi darba pilnveidošanai un infrastruktūras attīstībai.

Skates-konkursa rezultātus rezumē 2015.gada septembrī LLMZA, Lauksaimniecības zinātnes nodaļa, Zemkopības ministrijas pārstāvji, LLZI Direktoru padomes valde. Skates-konkursa rezultāti un godalgotās vietas tiek paziņotas LLU SIA MPSA „Vecauce" ražas svētkos „Vecauce 2015" - 2015.gada 5.novembrī.

Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates- konkursa norises grafiks 2015.gadā

N.p.k.

Institūcija

Datums

Laiks

1.

Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts „Silava"

Direktors Dr.sil. Jurģis Jansons, mob. tel. 26190266

Izbraukums uz Talsu novadu Laucienes pagastu „Mežmāja".

15.maijs

930

2.

LLU aģentūra „Zemkopības zinātniskais institūts"

Direktors Dr.agr. Aivars Jermušs,  mob.tel. 26017777

4.jūnijs

11os

3.

LLU lauksaimniecības fakultātes MPS „Pēterlauku", Agrobiotehnoloģijas , Augu un augsnes zinātniskie institūti,

Dekāne prof.Dr.agr.Zinta Gaile, mob. tel. 29135525

Pulcēšanās fakultātes telpās

26.jūnijs

10os

4.

LLU SIA MPS „Vecauce"

Direktors Indulis Ieviņš, mob. tel. 29457307

30.jūnijs

11os

5.

SIA „Pūres dārzkopības pētījumu centrs"

Valdes priekšsēdētājs Dr.agr. Jānis Lepsis, mob.tel. 26336070

3.jūlijs

10os

6.

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts

Direktore Mag.agr. Inga Jansone, mob.tel. 26360266

3.jūlijs

14os

7.

Latvijas Valsts augļkopības institūts

Direktore Mag.soc. Ilze Lesiņa, mob.tel. 29147993

6.jūlijs

11os

8.

LLU aģentūra „Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts"

Direktors Dr.sc.ing. Semjons Ivanovs, mob.tel. 29403708

7.jūlijs

11os

9.

Lauku dienas SIA Latgales lauksaimniecības zinātnes centrā

9.jūlijs

10os

10.

SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs"

Direktore Dr.agr. Veneranda Stramkale, mob.tel. 29465004

10.jūlijs

11os

11.

SIA „Augu aizsardzības pētījumu centrs"

Direktora v.izp. Olga Treikale, mob.tel. 27530397

Pulcēties Rīgā, Struktoru ielā 14a

13.jūlijs

11os

12.

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts

irektore Dr.agr. Arta Kronberga, mob.tel.26162194

17.jūlijs

11os

13.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR"

Direktors Dr.med.vet.Ph D Aivars Bērziņš, mob.tel. 28638292

20.jūlijs

11os

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente B.Rivža

LLMZA  Lauksaimniecības zinātnes nodaļas vadītājs D.Lapiņš

LLZI Direktoru padomes valdes priekšsēdētājs Ģ.Siliņš

2015.gada 4. martā