LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Īsumā

14.oktobrī LLMZA prezidente Baiba Rivža viesosies Skaistkalnes vidusskolā, kur vadīs semināru „Inovāciju sistēma. Metodes. Piemēri". Pielikumā semināra darba kārtība

LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 2014. gada 20. oktobrī. Pielikumā kopsēdes darba kartiba