LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Īsumā

2014. gada 16. oktobrī LLMZA prezidente un LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža piedalīsies starptautiskas nevalstiskas sabiedriskās organizācijas „Starptautiskais ražotāju un uzņēmēju kongress" (The International Congress of Industrialists and Entrepreneurs (ICIE)) rīkotā konferencē par sadarbības iespējām lauksaimnieciskās ražošanas jomā, kas norisināsies Rīgā.

B.Rivža uzstāsies ar ziņojumu „Helix modelis kā instruments Agrorūpniecības sektora attīstībai", kura ietvaros informēs arī par aktualitātēm Valsts Pētījumu Programmā „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)".

ICIE ir izveidota 1992. gadā ar mērķi attīstīt uzņēmēju sadarbību starptautiskā līmenī. Šobrīd organizācijā apvienojušās vadošās Eiropas un Āzijas valstu nacionālās ražotāju un uzņēmēju asociācijas no 28 valstīm, t.sk., no 12 Eiropas Savienības dalībvalstīm"