LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

2014. gada 17. oktobrī - augstākās mežizglītības 95 gadu, LLU Meža fakultātes 75 gadu un SIA „Meka" 10 gadu jubilejai veltīts pasākums

17. oktobrī Jelgavā LLMZA prezidente un LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža augstākās mežzizglītības 95 gadu un LLU Meža fakultātes 75 gadu jubilejas pasākuma ietvaros pasniegs pateicības rakstu LLU Meža fakultātes dekānam Dagnim Dubrovskim par sadarbības veicināšanu starp LLU Meža fakultāti, LLMZA un LZA LMZN.

LLU MF 75 95 ielugums