LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Latvijas mežzinātnes diena 2014. gada 31. oktobrī

LVMI „Silava" sadarbībā ar akciju sabiedrību „Latvijas valsts meži" un akciju sabiedrību „Latvijas Finieris" organizē Latvijas mežzinātnes dienu, kura norisināsies 2014. gada 31. oktobrī. Sīkāku informāciju skatīt pielikumā.