LLMZA

 • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

 • Inženierzinātņu nodaļa

 • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

 • Mežzinātņu nodaļa

 • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

2014. gada 26. jūnijā notiks lauka izmēģinājumu un laboratorijas apskate LLU Lauksaimniecības fakultātē, MPS „Pēterlauki" un LVAAPC izmēģinājumos

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas,
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un
Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko institūciju direktoru padomes

 organizētās lauka izmēģinājumu un laboratorijas apskates

DARBA PLĀNS

LLU Lauksaimniecības fakultātē, MPS „Pēterlauki” un LVAAPC izmēģinājumos
2014.06.26. (ceturtdien)

 Pulcēšanās un darba sākums ceturtdien 26.06. LLU Pilī 207. auditorijā plkst. 10.30.

 

 • Dekānes, prof. Z.Gailes informācija par Lauksaimniecības fakultātes aktualitātēm.

LF doktorantu ziņojumi:

 • Skrejvaboles (Coleoptera:Carabidae) kā integrētās augu aizsardzības elementi kviešu sējumos. Ziņo Msc. biol. Jānis Gailis; darba zinātniskā vadītāja Dr. habil. agr., prof. Ināra Turka
 • Kopproteīna un urīnvielas satura dinamika slaucamo govju pienā. Ziņo Mg. agr. Diāna Ruska; darba zinātniskā vadītāja Dr.agr., prof. Daina Jonkus.

Laiks ziņojumiem līdz 15 min.

Pulcēšanas izmēģinājumu apskatei MPS „Pēterlauki” aiz Dzirnavām uz ABTI Augkopības nodaļas stacionāra ceļa plkst. 12.30.

 • MPS „Pēterlauki” vadītāja Mg. agr. Meraba Katamadzes informācija par izmēģinājumu saimniecības aktualitātēm. Izmēģinājumu apskate.
 • Pārbrauciens uz izmēģinājumiem „Poķos”.
 • Dr.agr. Olgas Treikales informācija par aktualitātēm VAAPC.
 • Izmēģinājumu apskate.
 • Pusdienas un diskusijas.

Darba nobeigums ap plkst. 15.00 – 15.30.

Atkarībā no apstākļiem ir iespējamas izmaiņas dienas kārtības otrajā daļā.

 

Ligo1

 

Priecīgus Jums Saulgriežu, Līgo un Jāņu dienas svētkus visā to daudzveidībā!

 Dainis Lapiņš, Merabs Katamadze un Co

20.06.2014.