LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Norisinājies Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas izbraukuma seminārs „Inovācija. Kreativitāte. Līdztiesība ICE - Statistika un pētījumi"

IMG 2936b2014. gada 22. maijā Jelgavā, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (ESAF) Zviedru Institūta (Swedish Institute) tematiskās partnerības ICE (Innovation, Creativity, Equality) ietvaros norisinājās Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) izbraukuma seminārs „Inovācija. Kreativitāte. Līdztiesība (ICE) - Statistika un pētījumi". Seminārā piedalījās pārstāves no LLMZA, Kultūras ministrijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU), Latvijas Lauku sieviešu asociācijas, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, Jelgavas reģionālā tūrisma centra, VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" (Altum), Jelgavas Amatu vidusskolas, starptautiskās nevalstiskās organizācijas „Zonta". Seminārā bija uzaicinātas piedalīties arī dažādu jomu uzņēmējas, kas nodarbojas ar tērpu veidošanu, siera ražošanu, strausu audzēšanu un gaļas pārstrādi, ķiploku audzēšanu un pārstrādi.

B.Rivža klātesošos iepazīstināja ar projekta ICE būtību. Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas referente Dz. Purviņa stāstīja par Kultūras ministrijas iniciatīvām radošo industriju sektora atbalstam, kā arī minēja iedvesmojošus piemērus no  radošo industriju sektora, kur tieši jūtams sieviešu uzņēmēju ieguldījums. Latvijas Lauku sieviešu asociācijas pārstāve M.Krūzmētra sniedza apkopojošu informāciju par Latvijā veiktajiem pētījumiem par sieviešu uzņēmējdarbību, īpaši akcentējot kultūras un radošās industrijas. LLMZA un LLU pārstāves iepazīstināja ar pieejamo Latvijas sieviešu uzņēmēju un inovatīvo darbību raksturojošo statistisko informāciju kultūras un radošajās industrijās. Jelgavas reģionālā Tūrisma centra direktore A.Iļjina bija sagatavojusi informāciju par sievietēm tūrismā. Altum Jelgavas filiāles vadītāja M.Lazdiņa sniedza informāciju par Altum piedāvātajiem finanšu atbalsta instrumentiem uzņēmējām, kā arī minēja iedvesmojošus piemērus par veiksmīgām sievietēm uzņēmējām, kas izmantojušas Altum atbalstu savas uzņēmējdarbības izveidei un attīstīšanai. Latvijas Lauku sieviešu asociācijas Mikrokredīta fonda priekšsēdētāja R.Ribikauska un Latvijas Lauku sieviešu asociācijas Padomes locekle M. Krūzmētra sniedza ziņojumu par Lauku sieviešu uzņēmēju Mikrokredīta kustību un tās darbības ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Latvijas lauku reģionos, kā arī minēja pozitīvus piemērus par sievietēm, kas izmantojušas šīs kustības sniegtās iespējas.

Pēc ziņojumiem notika diskusija, kuras mērķis, balstoties uz semināra tematiku, bija noskaidrot vai pietiekošā apjomā ir pieejama statistiskā informācija par uzņēmējām un, kādi pētījumi nepieciešami, lai nodrošinātu uzņēmēju sekmīgu inovatīvu uzņēmējdarbību.

Prezentācijas (pdf)

1. B. Rivža. LLMZA un LLU tilta loma inovācijas un kreativitātes veicināšanā. Projekta ICE būtība 

2. Dz. Purviņa. Kultūras ministrijas iniciatīvas radošo industriju atbalstam

3. M. Krūzmētra. Pētījumi par stāvokli Latvijā ICE problemātikas pētniecībā

4. L. Jeroščenkova, K. Polačenko. Latvijas sieviešu uzņēmēju un inovatīvo darbību raksturojošā statistiskā informācija kultūras un radošās industrijās

5. A.Iljina. Sieviete tūrismā – statistika un pētījumi

6. ALTUM. Sieviete biznesā – tendences biznesa sākšanā un ALTUM sniegtās iespējas

7. R. Ribikauska. Mikrokredīta kustības 14 gadu darbības ieguldījums uzņēmējdarbības attīstībā Latvijas lauku reģionos 

8. M. Krūzmētra. Lauku sieviešu uzņēmējdarbību veicinošie sociālie faktori 

Informācijai: ICE ir tematiska partnerība starp Zviedriju, Lietuvu, Latviju, Baltkrieviju un Poliju par inovāciju veicināšanu mazos un vidējos uzņēmumos sieviešu dominējošās nozarēs - tūrismā, kultūras un radošajās industrijās.

LLMZA zinātniskā sekretāre K.Polačenko