LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LLMZA kopsapulce 2014.gada 6.jūnijā

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kopsapulce

2014.gada 6.jūnijā plkst. 13.00

Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā (Lielā ielā 2, Jelgavā) 

LLMZA kopsapulces darba kārtība:

13.00 – 13.10

Muzikāls sveiciens

13.10 – 13.20

Kopsapulces darba kārtības un sekretariāta apstiprināšana

 

 

13.20 – 13.40

2011. – 2013. gados paveiktais un nākotnes izaicinājumi

 

LLMZA prezidente, akadēmiķe Baiba Rivža

13.40 – 13.50

Revīzijas komisijas ziņojums

 

Revīzijas komisijas priekšsēdētājs, profesors A Grīnfelds

13.50 – 14.05

Prezidenta, viceprezidentu, nodaļu vadītāju, jauno LLMZA biedru kandidatūru apspriešana

 

Nodaļu vadītāji, viceprezidents Juris Skujāns

14.05 – 14.15

Balsu skaitīšanas komisijas izveide

 

 

14.15 – 14.30

Par LLMZA Statūtu izmaiņām

 

LLMZA prezidente, akadēmiķe Baiba Rivža, viceprezidents Juris Skujāns

14.30 – 14.40

Balsošana

 

 

14.40 – 15.10

Uzrunas un debates

 

 

15.10 – 15.25

LLMZA, LLU un VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum” konkursa laureātu sveikšana

 

Latvijas Attīstības finanšu institūcijas „Altum” pārstāvis

LLMZA prezidente, LLU profesore, akadēmiķe Baiba Rivža

Konkursa laureāti:

1) Jauno zinātnieku grupā:

     Laureāte Lāsma Dobele

    par promocijas darbu „Sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā”. Zin.vad. prof., Dr.oec. A.Dobele   

2) Maģistru grupā:

1. vieta Inga Baumane par maģistra darbu „Eiropas Savienības fondu loma zinātnes attīstībā Latvijā”. Zin.vad. prof., Dr.habil.oec. B.Rivža;

2. vieta Guntis Siliņš par maģistra darbu „Augsnes apstrādes tehnoloģiju ekonomiskais pamatojums SIA „Joži””. Zin.vad. prof., Dr.oec. A.Zvirbule – Bērziņa.

15.25 – 15.40

Zinātniskais ziņojums: Sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā

 

LLMZA, LLU un VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum” konkursa laureāte Dr.oec. Lāsma Dobele

15.40 – 15.55

2013. gadā ievēlēto jauno LLMZA locekļu un jauno valsts emeritēto zinātnieku sveikšana

 

LLMZA prezidente, akadēmiķe Baiba Rivža

15.55 - ...

Diskusijas pie kafijas tases. Vēlēšanu rezultātu paziņošana