LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Norisinājusies LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde

2014.gada 19. maijā norisinājās Latvijas Zinātņu akadēmijas (turpmāk – LZA) Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (turpmāk – LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (turpmāk – LLMZA) prezidija kopsēde, kurā piedalījās LZA LMZN, LLMZA locekļi, kā arī pieaicinātie dalībnieki.

Sēdes sākumā LLMZA prezidente Baiba Rivža sveica akadēmiķi Arni Treimani – starptautiski novērtētu mežzinātnieku papīra un celulozes izpētes jomā, Karaliskās zviedru inženierzinātņu akadēmijas, LZA un LLMZA īsteno locekli, kurš ir saņēmis „Zelta čiekura” balvu par mūža ieguldījumu.

Ar savas akadēmiskās un zinātniski pētnieciskās darbības galvenajiem virzieniem iepazīstināja LLMZA īsteno locekļu kandidātes Dr.agr. Daina Jonkus un Dr.agr. Līga Lepse.

Tika apspriesta un precizēta LLMZA kopsapulces, kas norisināsies 6. jūnijā Latvijas Lauksaimniecības universitātē, darba kārtība.

B.Rivža klātesošos iepazīstināja ar nodaļu sēžu, kurās tika izvirzītas prezidija locekļu un jauno īsteno locekļu kandidatūras, rezultātiem. Vienbalsīgi tika nolemts atbalstīt izvirzītos LLMZA prezidija locekļu kandidātus.

Nākamais darba kārtības jautājums bija par Valsts Pētījumu programmu projektu iesniegšanas rezultātiem. B.Rivža informēja, ka projektu iesniegšanā aktīvi piedalījušās visas LLMZA nodaļas.

Kopsēdē tika apspriests jautājums arī par jauno zinātnisko grādu nomenklatūru un tika nolemts sekot līdzi tā virzībai.

Pie dažādiem jautājumiem klātesošie tika informēti par:

  • aktualitātēm saistībā ar Zviedru Institūta tematisko partnerību ICE (Innovation. Creativity. Equality), kuras ietvaros 22. maijā Jelgavā, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē paredzēts nacionāla līmeņa seminārs, kurā kā dalībnieces uzaicinātas pārstāves no dažādām organizācijām – Kultūras ministrijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Lauku sieviešu asociācijas, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, Jelgavas reģionālā tūrisma centra, VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", Jelgavas Amatu vidusskolas, starptautiskās nevalstiskās organizācijas „Zonta”, kā arī dažādas nozares pārstāvošas sievietes uzņēmējas;
  • projektu iesniegšanu Latvijas – Lietuvas – Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projektu pieteikumu konkursā.

LZA LMZN un LLMZA zinātniskā sekretāre K.Polačenko