LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Zinātniski praktiska konference

Aicinām Jūs piedalīties LLU Lauksaimniecības fakultātes, Latvijas Agronomu biedrības un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas organizētajā zinātniski praktiskajā konferencē

LĪDZSVAROTA LAUKSAIMNIECĪBA

2014. gada 20. un 21. februārī Jelgavā,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā

Konferences darba kārtība

Ceturtdiena, 20. februārī
9:00 - 10:00

Reģistrācija

Aula foajē.

Praktiskās pieredzes demonstrējumi un degustācija Sudraba zālē

Stenda referātu apskate aulas foajē.

PLENĀRSĒDE: Lauksaimniecības aktualitātes. Aulā. Vada profesors Aldis Kārkliņš

10:10 - 10:15

Latvijas Agronomu biedrības prezidenta Māra Grīnvalda uzruna.

10:20 - 10:45

Jaunā plānošanas perioda piedāvātās iespējas un nosacījumi lauksaimniecības un lauku attīstībai. LR Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vadītāja Ineta Stabulniece

10:50 - 11:10

11:15 - 11:35

Zinātniskie pētījumi un to kvalitāte LLU Lauksaimniecības fakultātē. Profesore Zinta Gaile

Mēslošanas plānošana – nepieciešamība un praktiskais izpildījums. Profesors Aldis Kārkliņš

11:40 - 12:15

Kafijas pauze, eksponātu apskate Sudraba zālē

 

PLENĀRSĒDE: Droša un līdzsvarota saimniekošana. Aulā.

12:15 - 12:35

Slāpekļa mēslojums un ūdeņu kvalitāte lauksaimniecības zemēs. Profesors Viesturs Jansons

12:40 - 13:00

Integrētā augļkopība Latvijā, pieredze un risinājumi, Dr. biol. Edīte Kaufmane

13:05 - 13:25

13:30 – 14:15

14:15 – 18:30

Par veselīgu un drošu pārtiku. Profesore Inga Ciproviča

Pusdienas

Sekciju sēdes un stendu referāti


LAUKKOPĪBA aulā: DĀRZKOPĪBA 280. aud. LOPKOPĪBA 288. aud.

19:00 - 22:00 Atpūtas vakars konferences dalībniekiem un viesiem Sudraba zālē


Piektdiena, 21. februārī
9:00 – 10:15 sekciju sēdes: Praktiskā pieredze laukkopībā 182. aud. un dārzkopībā 280. aud.
10:45 - 12:15 diskusija: Kādai būt lauksaimniecības zinātnei turpmāk. 182.aud.
 

Diskusiju vada ITF profesore Irina Arhipova


LOPKOPĪBA: Seminārs: Produktivitātes pazīmju pētījumi cūku audzēšanas saimniecībās Zemgalē,
288. aud. Vada Elita Aplociņa
12:15 - 12:30 Konferences noslēgums.182. aud. Zinta Gaile, LF dekāne