LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidija kopsēde

  2014. gada 3. februāris plkst. 16.00
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija, 329. auditorija (3. stāvs)

DARBA KĀRTĪBA

  • Zinātniskais ziņojums:

Inovācijas kapacitātes rādītāju analīze Latvijā – Eiropas reģiona valstu kontekstā

LLU doktorante Renāte Lukjanska,
zinātniskā vadītāja akadēmiķe profesore Baiba Rivža

  • Par LZA LMZN un LLMZA prezidija darbu 2014.gadā

B.Rivža, LLMZA nodaļu vadītāji

  • Dažādi