LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Pasniegtas J. Lielmaņa prēmijas konkursa balvas

100 9939a

Šā gada septembrī tika izsludināts Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas, LLU Zemkopības zinātniskais institūta un Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta iedibinātās agronoma Jāņa Lielmaņa prēmijas konkurss par izciliem sasniegumiem laukaugu selekcijā, sēklkopībā un šī darba popularizēšanu. Prēmija iedibināta 1995. gadā, atzīmējot izcilā agronoma un selekcionāra, Valsts Stendes selekcijas stacijas ilggadīgā vadītāja J.Lielmaņa 100 gadu jubileju, to piešķirot reizi trīs gados. Šajā gada konkursa vērtēšanas komisija lēma prēmijas saņemšanai apstiprināt divus pretendentus, piešķirot,


  • 1.pakāpes laureāta diplomu LU Bioloģijas institūta Augu ģenētikas laboratorijas vadītājam profesoram Dr.hab.biol. Īzakam Rašalam un vadošajai pētniecei Dr. biol. Dacei Graudai – par paveikto mūsdienīgu selekcijas metožu ieviešanā praktiskajā laukaugu selekcijā, ieguldījumu jaunās selekcionāru paaudzes audzināšanā;
  • 2. pakāpes laureāta diplomu   z/s ‘Krastmaļi’ un SIA ‘Krastmaļi Sēklas’ īpašniekiem - agronomiem Jurijam, Ivetai un Mārtiņam Flakšiem – par paveikto zālaugu sēklkopībā, jaunāko zālaugu šķirņu pavairošanu, progresīvu audzēšanas tehnoloģiju izmantošanu, mūsdienīgu, konkurētspējīgu uzņēmumu radīšanu un sēklkopības darba popularizēšanu Latvijā.

Svinīgā laureātu godināšana notika 25. oktobrī Rīgā, Zemkopības ministrijā. Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja Jāņa Lielmaņa tuvinieki – mazbērni, mazmazbērni un mazmazmazbērni, kā arī iepriekšējo J. Lielmaņa prēmijas konkursu laureāti prof. Zinta Gaile, selekcionāri Pēteris Bērziņš, Ilze Skrabule, Biruta Jansone un Vija Strazdiņa.

Sirsnīgi sveicam visus agronoma Jāņa Lielmaņa prēmijas 2013. gada laureātus!