LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

UEAA paziņo zinātnisko darbu tēžu konkursa uzvarētājus

UEAA labāko zinātnisko tēžu konkurss ir noslēdzies un vērtēšanas žūrija ir paziņojusi trīs uzvarētājus. Zinātniskais konkurss notika pirmoreiz un tika uzsākts 2022. gada janvārī, un tajā piedalījās UEAA biedru izvēlētie zinātniskie darbi. Konkursā startēja arī divu Latvijas zinātnieku grupu ziņojumi.

Lasīt tālāk ...

Nozīmīgākie zinātnes sasniegumi 2022. gadā

Ir noslēgusies Latvijas Zinātņu akadēmijas konkursam par nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā 2022. gadā iesniegto pieteikumu izvērtēšana. Divpadsmit darbus, kas pārstāv galvenos zinātņu virzienus, LZA nosaukusi par konkursa uzvarētājiem. Konkursā kopumā tika vērtēti piecdesmit pieci pieteikumi: 16 – dabaszinātnēs, medicīnas un veselības zinātnēs, 13 – materiālzinātnēs un inženiertehniskajās zinātnēs, 22 – humanitārajās, mākslas un sociālajās zinātnēs un 4 – lauksaimniecības un mežzinātnēs.

Lasīt tālāk ...

LZA LMZN priekšsēdētāja, LLMZA prezidente Baiba Rivža piedalīsies Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulcē

2022. gada 13. decembrī Bīriņu pilī norisināsies LOSP gada noslēguma sanāksme, kurā tiks izvērtēts aizejošais gads valdes priekšsēdētāja Gunta Gūtmaņa skatījumā. Sapulcē ar uzrunu piedalīsies zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, bet Zemkopības ministrijas pārstāvji ieskicēs nākamo piecu gadu aktivitātes. Ar aizejošā gada atskatu un nākamā gada jaunumiem dalīsies Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktors Ģirts Krūmiņš, Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) ģenerāldirektors Māris Balodis, Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) direktore Kristīne Lomakina, Lauksaimniecības datu centra (LDC) direktors Ivars Vorslovs.

Sapulces Dienas kārtība (DOCX)

Apsveikumi 18.novembrī

Maza mana tēvu zeme
Divu roku platumā,
Mīļa mana tēvu zeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvu zeme
Visa mūža garumā.
(K.Skujenieks)
Sveicam Latvijas valsts dibināšanas svētkos!
LLMZA vārdā akadēmiķe Baiba Rivža

apsveikums

apsveikumi2

apsveikumi3

Ražas svētki "Vecauce - 2022: Miers baro, karš posta”

3. novembrī norisinājās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Lauksaimniecības fakultātes zinātniski praktiskais seminārs "Ražas svētki Vecaucē: Miers baro, karš posta". Šogad zinātnieki atcerējās par Stendes pētniecības centra simtgades notikumiem, diskutēja par augsnes segas īpatnībām Platones pagastā, tomātu augļu izvēli, dējējvistu produktivitāti un olu kvalitāti, kā arī par augsnes noslāņošanos nezāļu apkarošanai. Tāpat tika apbalvoti izmēģinājumu lauku un laboratoriju skates uzvarētāji un doktorantu konkursa uzvarētāji.

Lasīt tālāk ...