LLMZA

VPP EKOSOC-LV aktivitātes

LLU pārstāvji piedalījās starptautiskā konferencē par Viedās Specializācijas Stratēģiju

Sagatavots, izmantojot LLU portālā pieejamo informāciju (http://www.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=11920

Šī gada 12. - 13. februārī Rīgā norisinājās starptautiska konference "Viedās specializācijas stratēģijas: jauna pieeja izglītības, pētniecības un rūpniecības partnerībām reģionos" (Smart Specialization Strategy:  New Approaches for Partnerships among  Education, Research and Industry in Regions), kurā aptuveni 180 interesenti no vairāk kā 17 valstīm diskutēja par jaunām pieejām inovāciju praktiskā izmantošanā.

Lasīt tālāk ...

Daugavpils Universitātē diskutēja par viedās attīstības iespējām Latvijas laukos un reģionos

ekosoc-lv logo smallDaugavpils Universitātē 9. februārī notika zinātniski praktiskais seminārs „Viedās attīstības iespējas Latvijas laukos un reģionos".

Šis seminārs ir viens no pasākumiem Valsts pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)" 5.2.3 apakšprojekta „Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" ietvaros.

Lasīt tālāk ...

EKOSOC - LV 5.2.3. projekta dalībnieki piedalījās diskusijā par Latvijas reģionālo attīstību

2015. gada 13. februārī VPP EKOSOC - LV 5.2.3. projekta dalībnieki piedalījās Staņislava Keiša un Andra Kazinovska grāmatas „Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi" prezentācijā. Pasākuma laikā projekta pārstāvji aktīvi iesaistījās diskusijās par Latvijas reģionālo attīstību, kā arī dalījās pieredzē ar monogrāfijas autoriem, DU mācībspēkiem un studējošajiem.

Lasīt tālāk ...

17. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijā notiks EKOSOC – LV 5.2.3. projekta izpildītāju sanāksme

EKOSOC-LV
5.2.3. projekta „Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā"

izpildītāju sanāksme

2015. gada 17. februārī plkst. 14.00
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija

Lasīt tālāk ...

EKOSOC- LV 5.2.7. projekta „Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai " (5.2.7.1., 5.2.7.4. un 5.2.7.5.) otrās darba sanāksmes materiāli

2015. gada 17. janvārī tika organizēta ECOSOC-LV  5.2.7. projekta „Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai" (5.2.7.1., 5.2.7.4. un 5.2.7.5. apakšgrupas) otrā darba sanāksme RTU IEVF, Kalnciema ielā 6, 321. telpā no plkst. 10.30 līdz 13.45, kurā pētījuma dalībnieki prezentēja veiktā teorētiskā pētījuma rezultātus atbilstoši saviem darba uzdevumiem. 

Pielikumā pievienota kopējā prezentācija par darba sanāksmi; tā izveidota, balstoties uz prezentāciju daļām.

Projekta 1. posma apkopojumam paredzētā trešā sanāksme ir ieplānota 28. martā plkst. 10.00, RTU IEVF, Kalnciema ielā 6.

Dr. Karine Oganisjana
ECOSOC-LV 5.2.7. projekta vadītāja
RTU docente