LLMZA

VPP EKOSOC-LV aktivitātes

Latvijas jauno pētnieku konference valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV ietvaros

„Mēs izvēlamies neizvēlēties, jo sistēma ir pārāk sarežģīta," tā par valsts fondēto pensiju shēmu secina Vidzemes Augstskolas maģistrants Didzis Stāvausis. Turklāt, kā rāda pētījuma dati, cilvēki pensiju plānu izvēlas nereti ne racionālu apsvērumu vadīti - kur saņem dāvanā krūzīti vai kādu citu dāvaniņu, nepievēršot uzmanību citiem aspektiem, piemēram, pensiju plāna administratīvajām izmaksām, kas var pat samazināt pensijā saņemamo summu teju par trešdaļu.

Lasīt tālāk ...

No 16.aprīļa līdz 17.aprīlim DU notika 57. starptautiskā zinātniskā konference

Pārpublicēts no DU portāla (http://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/4390)

Lai veicinātu zinātnes un ilgtspējīgu augstākās izglītības attīstību, Daugavpils Universitāte katru gadu aktīvi piedalās un organizē starptautiskās konferences. Š.g. 16. - 17. aprīlī  jau 57. reizi Daugavpils Universitātē pulcējās zinātnieki, pētnieki un studenti no astoņu valstu augstskolām un zinātniski pētnieciskajiem centriem, lai dalītos savā pieredzē, prezentētu pētījumus un diskutētu par jaunākajām tendencēm dažādās zinātņu nozarēs.

Lasīt tālāk ...

Notika DU zinātniskās grupas sēde VPP EKOSOC-LV ietvaros

2015. gada 15. aprīlī Daugavpils Universitātes telpās, Parādes ielā 1, 422. auditorijā notika kārtējais valsts pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai -jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)" 5.2.3. projekta "Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" darba seminārs. Tajā piedalījās projekta dalībnieki un uzaicinātas personas no Daugavpils Universitātes. Darba semināru atklāja un vadīja DU projekta koordinatore doc. Ludmila Aleksejeva.

Lasīt tālāk ...

Pētnieki izzina Mazsalacas dabas un kultūras daudzveidību

Šā gada 15. un 16. aprīlī pētnieku grupa, kas piedalās Valsts pētījumu programmā EKOSOC-LV, devās ekspedīcijā uz Mazsalacas novadu, lai iepazītos ar tās kultūras mantojuma un vides resursu nozīmi šīs vietas attīstībā.

Lasīt tālāk ...

Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.3. dalībnieki Jēkabpilī piedalījās Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksmē

Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.3. projekta „Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" dalībnieki Jēkabpilī piedalījās Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksmē

Lasīt tālāk ...