LLMZA

VPP EKOSOC-LV aktivitātes

EKOSOC-LV 5.2.3. projekta pētnieki piedalās starptautiskā konferencē Kauņā

EKOSOC-LV 5.2.3. projekta „Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" (vadītāja - akadēmiķe B.Rivža) pētnieki Ieva Krūmiņa un Gatis Krūmiņš (ziņojumu un rakstu līdzautore Sarmīte Rozentāle) no Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta 2015.gada 6.-8. maijā piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē "ICEM 2015: International Scientific Conference Economics and Management" Kauņā, Lietuvā, kur uzstājās ar ziņojumiem "Vidzeme Region of Latvia: Knowledge Management in Micro Enterprises" un "Preconditions for regional economic growth at the district level in Vidzeme, Latvia ". Publikācijas ir iekļautas SCOPUS datu bāzē.

Lasīt tālāk ...

EKOSOC - LV 5.2.8. projekta komandas ekspedīcija Krāslavas novadā

EKOSOC-LV 5.2.8. projekta "Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā" komanda no 2015.gada 1. jūnija līdz 3. jūnijam piedalījās ekspedīcijā Krāslavas novadā.

Lasīt tālāk ...

Norisinājusies EKOSOC-LV 5.2.1. projekta dalībnieku tikšanās 20. maijā

2015. gada 20. maijā valsts pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai -jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)" 5.2.1 projekta „Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus tās stiprināšanai" dalībnieki no Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) ieradās uz kārtējo darba semināru Latvijas Universitātes telpās, Aspazijas bulvārī 5, 322. Auditorijā. Darba semināru atklāja un vadīja projekta vadītājs prof. R. Počs no Rīgas Tehniskās universitātes.

Lasīt tālāk ...

VPP EKOSOC-LV vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža Tallinā piedalījās starptautiskā konferencē par sievietēm inovācijās un uzņēmējdarbībā kā ilgtspējīgas ekonomikas resursu

2015. gada 24. - 25. aprīlī Igaunijā, Tallinā notika starptautiskā konference „Women in Innovation and Entrepreneurship - Resource for Sustainable Economy of Nordic and Baltic Countries".

Lasīt tālāk ...

VPP EKOSOC-LV vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža piedalījās starptautiskā konferencē Turcijā

2015. gada 30. aprīlī līdz 2. maijā Izmirā (Turcijā) notika starptautiska konference „4th World Conference on Business, Economics and Management (BEM - 2015)", kurā piedalījās arī VPP EKOSOC-LV vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža.

Lasīt tālāk ...