LLMZA

VPP EKOSOC-LV aktivitātes

EKOSOC-LV projekta „Sociālo un politisko transformāciju trajektorijas Latvijā pēckrīzes periodā" dalībnieks piedalās 5. starptautiskajā konferencē „The Future of Education" Florencē

2015.gada 11. un 12.jūnijā Florencē, Itālijā norisinājās 5. starptautiskā konference  „The Future of Education", vienkopus pulcējot 200 izglītības nozares ekspertus un pētniekus no 40 pasaules valstīm. Divu dienu garumā konferences dalībnieki prezentēja pētījumus 11 dažādās sekcijās, kas izgaismo esošo izglītības sistēmu trūkumus, līdztekus piedāvājot risinājumus izglītības pieejamības un kvalitātes veicināšanai, kā arī ieskicēja aktuālās tendence izglītības jomā, kas ilgtermiņā ietekmēs gan izglītošanas procesu, gan arī mācību saturu. Neraugoties uz daudzveidīgo pieeju izglītības problēmu un jautājumu risināšanā, konferences dalībniekus vieno mērķis sniegt ieguldījumu kopējā izglītības sistēmā, kas palīdzētu augt un veidoties daudzpusīgiem, labi izglītotiem un darba tirgū konkurētspējīgiem jauniešiem visos pasaules reģionos.

Lasīt tālāk ...

Pasaules vides dienas ietvaros tika ziņots par Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.3. projekta aktualitātēm

2015. gada 5. jūnijā tika svinēta Pasaules vides dienas  43. gadadiena, un tās devīze ir "7 biljoni sapņu. Viena planēta. Patērē, rūpējoties par zemi" ("Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care"). ES Konstitūcijā vides aizsardzība ir noteikta par prioritāti, un Eiropas Savienībā vides jomā ir izvirzīti vairāki mērķi: saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, aizsargāt cilvēku veselību, apdomīgi un racionāli izmantot dabas resursus un starptautiskajā līmenī veicināt pasākumus reģionu vai pasaules mēroga vides problēmu novēršanai.

Lasīt tālāk ...

Pētnieki izzina Ķemeru nacionālā parka dabas un kultūras resursu izmantošanu vietas saimnieciskā attīstībā

Šā gada 9. un 10. jūnijā pētnieku grupa no Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes, kas piedalās Valsts pētījumu programmā EKOSOC-LV 5.2.8. projektā „Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā", devās izziņas ekspedīcijā uz Ķemeru nacionālo parku, lai tiktos un intervētu pārstāvjus no Ķemeru nacionālā parka administrācijas, Engures novada domes, pakalpojumu sniedzējus un arī produkcijas ražotājus šajā teritorijā.

Lasīt tālāk ...

Notikusi fokusgrupas diskusija par sociālās inovācijas procesiem Latvijā

20.maijā RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.7. projekta „Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai" ietvaros tika organizēta fokusgrupas diskusija par sociālās inovācijas procesiem Latvijā.

Informācija par fokusgrupas diskusijas norisi un rezultātiem pieejama šeit


Daugavpils pilsētas 740. gadu jubilejas konferences ietvaros tika prezentēti EKOSOC-LV 5.2.3. projekta starprezultāti

Daugavpils pilsētas 740. gadu jubilejas ietvaros 2015. gada 3. jūnijā Daugavpils Universitātē sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi tika rīkota konference „Daugavpils laiku lokos". Tās mērķis bija iepazīstināt pilsētas iedzīvotājus un viesus ar pētījumiem, kas veikti par Daugavpili un Daugavpilī dažādās zinātņu jomās.

Lasīt tālāk ...