LLMZA

VPP EKOSOC-LV aktivitātes

Profesora Ervida Grinovska mantojuma zinātniski praktiskais seminārs „Uzvedības ekonomika: izvēle" š.g. 18. janvārī

Š.g.18. janvārī Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē norisinājās ikgadējais profesora Ervida Grinovska mantojuma zinātniski praktiskais seminārs "Uzvedības ekonomika: izvēle". Semināru organizēja Ekonomikas un reģionālās attīstības (EKRA) institūts sadarbībā ar VPP EKOSOC-LV.

Lasīt tālāk ...

Profesora Ervida Grinovska mantojuma zinātniski praktisks seminārs „Uzvedības ekonomika: izvēle” š.g. 18.janvārī

Profesora Ervida Grinovska mantojuma zinātniski praktisks seminārs

„Uzvedības ekonomika: izvēle"

2018. gada 18. janvārī plkst. 11.00
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē
Svētes ielā 18, Jelgavā 132. telpā

Darba kārtība (pdf)


VPP EKOSOC- LV pētījumu rezultātu prezentācija II Baltkrievijas Zinātnieku kongresā

LZA akadēmiķe un VPP EKOSOC-LV vadītāja Baiba Rivža piedalījās II Baltkrievijas Zinātnieku kongresā, kas notika Minskā š. g. 12. decembrī.

B. Rivža ar klātesošajiem pārrunāja VPP EKOSOC-LV pētījumu rezultātus un nolasīja referātu "Starptautiskā zinātniskā darbība kā valsts intelektuālās attīstības instruments mūsdienās". B. Rivžai tika pasniegts Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas ārzemju locekļa diploms.

Lasīt tālāk ...

Atslēga ir darīt, bet sadarbībā

Dr. habil. oec. Baiba Rivža,
VPP EKOSOC-LV vadītāja, LZA akadēmiķe

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) un Latvija Pašvaldību savienības (LPS) sadarbībā ar institūcijām reģionos kopīgi organizēto forumu cikla noslēdzošais Pierīgas forums norisinājās 29. augustā Ikšķiles novadā, atbilstīgi Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV Latvijas viedās attīstības saturam risinot tēmu par viedo uzņēmējdarbību, pašvaldību un uzņēmēju sadarbību ceļā uz to. Pasākums izcēlās ar plašu Pierīgas pašvaldību vadītāju un uzņēmēju pārstāvniecību un iezīmēja vajadzību sadarboties gan zinātniekiem, uzņēmējiem un pašvaldībām, pašvaldība ir "Labs sākums" - liecina Ikšķiles novada logo, gan pašvaldībām savā starpā. Piemēram, Ādažu  domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks saistībā ar darbaspēka mobilitātei nepieciešamajiem transporta risinājumiem jeb viedo infrastruktūru uzsvēra, ka svarīgi iespējami drīzāk rīkoties, lai  nestāvētu "korķos" un sadarbībā sakārtotu kopīgo telpu; kas vienam nav izdevīgi, visiem jau kļūst izdevīgi.

Lasīt tālāk ...

Atvērta pirmā EKOSOC-LV ietvaros veidotā monogrāfija

Š. g. 20. jūnijā Rīgā Latvijas Pašvaldību savienības telpās notika izdevuma "Nemateriālais kultūras mantojums pasākumos. Padomnieks pasākumu rīkotājiem"atvēršana, ar videokonferences aprīkojuma palīdzību sniedzot iespēju to noskatīties arī attālināti. Grāmata tapusi Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.8. projekta "Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā" izstrādes laikā kā Vidzemes Augstskolas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētnieku un maģistrantu darba rezultāts.

Lasīt tālāk ...