LLMZA

VPP EKOSOC-LV aktivitātes

VPP EKOSOC-LV 5.2.1. projekta izpildītāju darba seminārs

2015. gada 2. decembrī valsts pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai -jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)" 5.2.1 projekta „Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus tās stiprināšanai" dalībnieki no Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) ieradās uz kārtējo darba semināru Latvijas Universitātes telpās, Aspazijas bulvārī 5, 322. Auditorijā. Darba semināru atklāja un vadīja projekta vadītājs prof. R. Počs no Rīgas Tehniskās universitātes.

Lasīt tālāk ...

Saeimas debašu korpusa datoranalīzes rīka prezentācija

Otrdien, 2015.gada 8. decembrī, pulksten 14.00 RSU Hipokrāta auditorijā notiks Saeimas korpusa datoranalīzes rīka atklāšana. Jaunais rīks ar tajā pieejamo analīzes metodi būs noderīgs ne tikai lingvistiem, bet arī politologiem, sociologiem un ekonomistiem.

Lasīt tālāk ...

Valsts pētījumu programmas 5.2. publiskā apspriede

Notikusi
Valsts pētījumu programmas 5.2.
„TAUTSAIMNIECĪBAS TRANSFORMĀCIJA, GUDRA IZAUGSME, PĀRVALDĪBA UN TIESISKAIS IETVARS VALSTS UN SABIEDRĪBAS ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI - JAUNAS PIEEJAS ILGTSPĒJĪGAS ZINĀŠANU SABIEDRĪBAS VEIDOŠANAI
(EKOSOC-LV)"
Publiskā apspriede.

Rīgā, 2015. gada 20. novembrī, Latvijas Zinātņu akadēmijā.

Lasīt tālāk ...

VPP EKOSOC-LV projekta 5.2.3. izpildītāju dalība zinātniskajā seminārā „Ražas svētki - Vecauce 2015: Lauksaimniecības zinātne reorganizācijas laikā"

2015. gada 5. novembrī norisinājās ikgadējais zinātniskais seminārs Vecaucē -„Ražas svētki - Vecauce 2015: Lauksaimniecības zinātne reorganizācijas laikā", kurā piedalījās VPP EKOSOC-LV 5.2.3. projekta vadītāja Dr.habil.oec. prof. Baiba Rivža un programmas vadītājas asistente, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) doktorante Līva Griņeviča. Semināru atklāja LLU Lauksaimniecības fakultātes dekāne Dr.agr.prof. Zinta Gaile.

Lasīt tālāk ...

Akadēmiķe Baiba Rivža ziņo LZA HSZN sēdē par VPP EKOSOC-LV 1. posmā paveikto un 2. posma izaicinājumiem

2015. gada 29. oktobrī norisinājās Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas (HSZN) sēde, kuras darba kārtībā bija paredzēts Dr. habil. oec. Baibas Rivžas ziņojums par VPP EKOSOC LV 1. posmā paveikto un 2. posma izaicinājumiem.

Lasīt tālāk ...