LLMZA

VPP EKOSOC-LV aktivitātes

VPP EKOSOC_LV izpildītāju sanāksmē nolemj 2016. gada 3. un 4. novembrī rīkot forumu ar posteru izstādi un materiālu apkopošanu LZA Vēstīs

2016. gada 12. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijā norisinājās VPP EKOSOC-LV izpildītāju sanāksme, kuras darba kārtībā bija paredzēti četri jautājumi:

 

2. posma noslēgums un atskaišu sagatavošana pēc vienotā parauga.

2. posmā plānotais un paveiktais (pārrunas par 2. posma rezultatīvo rādītāju izpildi).

Programmas administrēšanas jautājumi.

Apspriede par 3. posma darba uzdevumu sastādīšanu.

Lasīt tālāk ...

VPP EKOSOC-LV programmas starptautiskās stratēģiskās vadības grupas ārzemju locekļu galvenie atzinumi par programmas norisi 1. posmā

Champions-trophy1VPP EKOSOC-LV programmas starptautiskās stratēģiskās vadības grupā iekļauti sekojoši ārzemju locekļi:

Dr., asoc. prof. Juris Dreifelds, Broka universitāte (Kanāda);

Dr., asoc. prof. Leona Stašová, Hradec Králové universitāte (Čehija);

Dr., prof. Tiiu Paas, Tartu universitāte (Igaunija);

Dr., prof. Raul Eamets, Tartu universitāte (Igaunija).

Lasīt tālāk ...

Izstrādāta koncepcija "Circular economy: a commentary from the perspectives of the natural and social sciences"

CircularEiropas Zinātņu akadēmijas Konsultatīvās padomes eksperti, kuru vidū ir arī akadēmiķe Baiba Rivža  (EASAC - the European Academies' Science Advisory Council) izstrādājuši koncepciju "Circular economy: a commentary from the perspectives of the natural and social sciences".

Eiropas Zinātņu akadēmiju Konsultatīvās padomes ekspertu grupā Ekonomikā darbojas 11 zinātnieki no Islandes, Šveices, Nīderlandes, Zviedrijas, Beļģijas, Īrijas, Rumānijas un akadēmiķe Baiba Rivža no Latvijas.

Lasīt tālāk ...

Akadēmiķe Baiba Rivža Romā uzstājas ar referātu 4. Pasaules konferencē Psiholoģijā un socioloģijā (WCPS -2015)

Akadēmiķe Baiba Rivža Romā uzstājas ar referātu (Rivza B, Bikse V).„The Helix Model System as a Challenge anfd Driver for Rural and Regional Development"

4. Pasaules konferencē Psiholoģijā un socioloģijā (WCPS -2015)

Konferences gaitā sekmīgi prezentēti pētījuma rezultāti, kas veikti LLU un Liepājas universitātē.

Lasīt tālāk ...

Studentu konferences "Inovatīva uzņēmējdarbība Latvijas reģionos un tās atbalsta iespējas" materiāli

EKOSOC-LV un ICE projektu ietvaros notikušās
studentu konferences
"Inovatīva uzņēmējdarbība Latvijas reģionos un tās atbalsta iespējas"
 materiāli, profesores Baibas Rivžas vadībā izstrādāti pētījumi, iesniegti Jelgavas novada domē.

Intelektuālais īpašums kā vērtība

Uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstība ir šodienas pasauli raksturojoša tendence.  Jo ciešāka ir zinātnes un prakses sadarbība, jo veiksmīgāka ir valsts ekonomiskā izaugsme. Šī kustība iegūst plašāku vērienu arī Latvijā. Kā viens no piemēriem ir VPP  EKOSOC-LV un ICE projektu ietvaros notiekošās darbības un  LLU ESAF studentu zinātniskā konference 2015. gada 3. decembrī  - viens no izpausmes variantiem, kas atspoguļo šo procesu norisi.

Lasīt tālāk ...