LLMZA

VPP EKOSOC-LV aktivitātes

VPP EKOSOC-LV 5.2.1. projekta izpildītāju darba seminārs

Uz kārtējo darba semināru Latvijas Universitātes telpās, Aspazijas bulvārī 5, 322. auditorijā 2016. gada 27. janvārī ieradās valsts pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai -jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)" 5.2.1 projekta „Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus tās stiprināšanai" dalībnieki no Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un valsts pētījumu programmas vadītāja akadēmiķe prof. B. Rivža. Darba semināru atklāja un vadīja projekta vadītājs prof. R. Počs no RTU.

Lasīt tālāk ...

Profesora Ervida Grinovska mantojuma zinātniski praktiskais seminārs „Inovācija: teorija un prakse"

Jelgavā LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē noticis profesora Ervida Grinovska mantojuma zinātniski praktiskais seminārs „Inovācija: teorija un prakse".

Lasīt tālāk ...

Apspriesti VPP EKOSOC-LV projekta 5.2.3. zinātniskās grupas pētnieciskie jautājumi

2016. gada 12. janvārī notikusi 5.2.3. darba grupas sanāksme. Sanāksmē apspriesti VPP EKOSOC-LV projekta 5.2.3. zinātniskās grupas aktuālie administratīvie un pētnieciskie jautājumi. Projekta vadītājas Baibas Rivžas vadībā tika apspriests darba grupas veikums 2. posmā un darba uzdevumi 3. posmam.

Lasīt tālāk ...

EKOSOC-LV dalībniece Aija Sannikova ieguvusi ekonomikas doktora zinātnisko grādu

2016. gada 15. janvārī VPP EKOSOC-LV dalībniece Aija Sannikova Latvijas Lauksaimniecības universitātes Agrārās un reģionālās ekonomikas zinātnes nozares promocijas padomes sēdē aizstāvēja promocijas darbu „Mūžizglītības ekonomiskie aspekti Latvijā". Promocijas darba zinātniskā vadītāja ir Dr. oec., profesore Aina Dobele.

Detalizētāka informācija pieejama šeit.

Ar promocijas darba kopsavilkumu interesentiem iespējams iepazīties šeit.


VPP EKOSOC-LV 5.2.5. projekta pētnieki radījuši Saeimas debašu korpusu

Īstenojot Valsts pētījumu programmas projektu EKOSOC-LV Nr. 5.2.5. Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas studiju katedras un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijas pētnieki ir radījuši Saeimas debašu korpusu, kas ietver visus vārdus, ko deputāti, ministri un citi Saeimas sēžu dalībnieki ir teikuši no tribīnes (un arī klieguši no zāles). Kopš 1993. gada - kopā 13 miljoni vārdu. Tik liels vārdu skaits ļauj skaidrot politiskās runas kopsakarības. Noskaidrot ne tikai deputāta vai partijas nostāju kādā jautājumā, bet arī atbildības uzņemšanos par pausto vērtējumu vai priekšlikumu.

Ar šo digitālo rīku žurnālisti, politologi, valodnieki un citi interesenti var noskaidrot, ko deputāti ir teikuši par kādu noteiktu problēmu.

Detalizētāka informācija pieejama šeit.