LLMZA

VPP EKOSOC-LV aktivitātes

Daugavpils Universitātē norisinājusies 58. starptautiskā zinātniskā konference

Šī gada konferencē piedalījās vairāk nekā 320 dalībnieki no 10 valstīm: Latvijas, Lietuvas, Islandes, Bulgārijas, Polijas, Baltkrievijas, Spānijas, Francijas, Šveices, ASV.

Konferences ietvaros 15. aprīlī no plkst. 9:30 līdz 11.30 Parādes ielā 1, 419.aud. notika Daugavpils Universitātes Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV projektu Nr 5.2.9. „Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu" un 5.2.3. "Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" darba grupas "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai" sēde.

Vairāk informācijas šeit:

http://du.lv/daugavpils-universitate-norisinasies-58-starptautiska-zinatniska-konference/

Norisinājies projektu 2.5.8. un 2.5.3. kopīgs diskusiju seminārs

2016. gada 7. aprīlī Mazsalacas vidusskolā notika Valsts pētījumu programmas projektu 2.5.8. un 2.5.3. diskusiju seminārs  par paveikto 2015.gadā un veicamajiem darbiem nākamajā posmā.

Lasīt tālāk ...

Daugavpils Universitātes zinātniskajā seminārā tika ziņots par EKOSOC-LV

Š.g. 17. februārī notika Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta (HSZI) zinātniskais seminārs „Latgales pagātne, tagadne, nākotne: starpdisciplinaritātes pieredze un perspektīvas", kas tika organizēts ar mērķi dalīties zinātniski pētnieciskās darbības pieredzē, lai rastu ierosmes starpdisciplināro projektu īstenošanai nākotnē. Pirmajā HSZI zinātniskajā seminārā uzstājās 6 referenti, to apmeklēja 20 interesenti.

Lasīt tālāk ...

EKOSOC-LV pētījuma prezentācija Madridē

No 2016. gada 04. līdz 06. februārim Madridē (Spānija) notika 8. Vispasaules konference izglītības zinātnēs, kurā piedalījās izglītības zinātnieki un eksperti, augstskolu pasniedzēji un doktoranti no 25 valstīm. Konferencē piedalījās arī pārstāvji no Latvijas- LLU profesore, Dr.habil.oec. Baiba Rivža un Dr.sc.admin. Daina Vasiļevska, kuras prezentēja starptautiska pētījuma  "Tālmācības studiju pieprasījums Eiropas augstskolās" rezultātus. Šajā pētījumā  piedalījās augstskolas no  piecām Eiropas valstīm. Prezentācija izraisīja lielu interesi. Piedalīties pētījuma turpinājumā izteica vēlmi Rumānija, Krievija un dažas citas valstis, atzīmējot, ka tālmācība ir būtiska cilvēkkapitāla attīstībai katrā reģionā, katrā valstī.

Lasīt tālāk ...