LLMZA

VPP EKOSOC-LV aktivitātes

VPP EKOSOC-LV projektu vadītāju un izpildītāju sanāksme 2016. gada 7. septembrī

2016. gada 7. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) norisinājās VPP EKOSOC-LV projektu izpildītāju sanāksme, kurā piedalījās Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka, Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks Māris Pūķis, Augstākās Izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra, Latvijas Darba devēju konfederācijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācijas vadītājs Vilnis Rantiņš, žurnāla "LZA Vēstis" galvenais redaktors Arno Jundze, VPP EKOSOC-LV Stratēģiskās vadības grupas locekle, akadēmiķe Dr.oec.Raita Karnīte, SZA Zinātnes projektu daļas vadītāja Inguna Paredne un žurnālists Arnis Krauze (LTV Ziņu dienests). Sanāksmē tika diskutēts par VPP EKOSOC-LV programmas gaidāmā foruma „Gudra izaugsme. Izaicinājumi un risinājumi" sagatavošanas aktuālajiem jautājumiem. Forums norisināsies 2016. gada 3. novembrī Latvijas Universitātes Mazajā aulā, savukārt, foruma otrajā dienā 4. novembrī paredzēts darbs atsevišķās sekcijās katrā no programmā iesaistītajām augstskolām. Foruma moderators būs A. Krauze.

Lasīt tālāk ...

Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV projektu vadītāju sanāksmē pārrunās gaidāmā foruma sagatavošanas aktualitātes

7. septembrī plkst.12 LZA Senāta zālē notiks valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV projektu vadītāju sanāksme, kurā tiks apspriesti š.g. 3. novembrī gaidāmā foruma "Gudra izaugsme. Izaicinājumi un risinājumi" sagatavošanas aktuālie jautājumi.

Sanāksmē aicināti piedalīties - eksperte, EKOSOC-LV Stratēģiskās vadības grupas locekle, akadēmiķe Dr.oec. Raita Karnīte, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis, žurnālists Arnis Krauze (LTV Ziņu dienests).

Lasīt tālāk ...

Norisinājies VPP EKOSOC-LV izbraukuma seminārs Daugavpilī

Izbraukuma seminārā Daugavpilī 27. un 28. jūlijā piedalījās pētnieki no trijiem Valsts Pētījumu programmas EKOSOC-LV projektiem:

  • 5.2.3. Projektā „Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā"
  • 5.2.9.Projekta „Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu" uzdevumi ir:
  • 5.2.8. Projektā „Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā"

Lasīt tālāk ...

EKOCOC-LV zinātnieki seminārā Mazirbē

No š.g. 20.-22. jūlijam Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV 10 projektos iesaistītie zinātnieki, lielākoties no Latvijas universitātēm, strādāja izbraukuma seminārā Mazirbē. Programma ir jau pusē, ir izstrādātas pētījumu metodikas un veikti pamatpētījumi. Bet tā kā pirmo reizi arī ekonomikas zinātnēm ir dota iespēja starpdisciplināros un starpinstitucionālos pētījumos apvienoties VPP, šis kopējais programmas ietvars prasa atsevišķo projektu saliedētību vienotajam mērķim - jaunas pieejas tautsaimniecības gudras izaugsmes un ilgtspējīgas zināšanai sabiedrības veidošanai.

Lasīt tālāk ...

EKOSOC-LV pētījumu rezultāti tiek pozitīvi novērtēti zinātniskā konferencē Bulgārijā

2016.gada jūlija sākumā valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV projektu pētnieces prezentēja pētījumu rezultātus starptautiskā konferencē „International Multidisciplinary Scientific Geo-conference" Bulgārijā, Albenā.

Lasīt tālāk ...