LLMZA

VPP EKOSOC-LV aktivitātes

Doktora grādu ekonomikas zinātnē iegūst VPP EKOSOC-LV pētniece Laura Jeroščenkova

2017. gada 3. februārī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (LLU ESAF) promocijas darbu "Kultūras mantojuma izmantošana lauku tūrisma attīstībā" sekmīgi aizstāvējusi valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV pētniece Laura Jeroščenkova, iegūstot doktora grādu ekonomikas zinātnē. Promocijas darba zinātniskais vadītājs ir LLU ESAF profesors, Dr. honoris causa Voldemārs Strīķis.

Lasīt tālāk ...

Doktora grādu ekonomikas zinātnē iegūst VPP EKOSOC-LV pētniece Līva Griņeviča

2016. gada 16. decembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē  promocijas darbu "Jauniešu bezdarba ietekmējošo faktoru analīze Latvijā" sekmīgi aizstāvējusi Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas zinātniskā sekretāre, valsts pētījumu programmas (VPP) EKOSOC-LV pētniece Līva Griņeviča, iegūstot doktora grādu ekonomikas zinātnē. Promocijas darba zinātniskā vadītāja ir VPP EKOSOC-LV vadītāja, profesore, Dr.habil.oec.Baiba Rivža.

Lasīt tālāk ...

Projekta 5.2.8. pētnieki piedalās konferencē Estešundā, Zviedrijā

Projekta 5.2.8. pētnieki piedalās konferencē Estešundā, Zviedrijā
(Atziņas no UNECSO radošo pilsētu tīkla sanāksmes, konferences)

Laikā no 2016.gada 14.-16.septembrim Zviedrijas pilsēta Estešunda (Östersund) rīkoja UNESCO Creative Cities Network pārstāvju tikšanos. Šo pasākumu ievadīja Viduszviedrijas universitātes organizēta starptautiska konference Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development, kurā, paturot prātā radošumu, daudz tika spriests par reģionu attīstību un delegāti, lielāko tiesu no ekonomiski pārtikušām valstīm, dalījās ar savu valstu pieredzēm. Viena no tādām bija Minesotas Universitātes (ASV) pārstāvju prezentācija par panākumiem sadarbībā ar sabiedrību un privāto sektoru ar mērķi uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Latvijas pieredze rāda, ka pastāv vismaz vārdisks atbalsts tam, ka augstākās izglītības iestādēm jāsadarbojas ar privāto sektoru, bet kopienu loma un investīcijas kopienu sociālā kapitāla attīstībā nebūt nav pašsaprotamas, tāpēc šī nelielā pārskata mērķis ir sniegt vispārēju ieskatu Minesotas  Universitātes darbības rezultātos.

Lasīt tālāk ...

Valsts pētījumu programmas "EKOSOC-LV" rezultāti izraisa interesi Gruzijā

2016.gada 11.-12.novembrim Tbilisi (Gruzija) norisinājās starptautiskā zinātniskā konference "Challenges of Globalization in Economics and Business", kuru organizēja Ivana Javakhšvili Tbilisi valsts universitāte (Gruzija). Konferencē piedalījās DU grupas pārstāvji I.Ostrovska un D.Oļehnovičs un prezentēja ziņojumu "Smart Spatial Development Index: the Case of Latvia", ko atbalstīja Valsts ētījumu programma 5.2. «Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)". Ziņojumā tika  uzsvērts programmas galvenais uzstādījumu - aktuālu sabiedrības norišu izpēte ekonomikā, demogrāfijā, pārvaldē, tiesībās, reģionālajā attīstībā, vides aizsardzībā un citās jomās, īpašu uzmanību pievēršot tautsaimniecības transformācijas, inovācijas procesu un vides saglabāšanas jomām. Tika pieteikts, ka viens no projekta  Nr. 5.2.3. "Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā"pamatuzdevumiem ir izveidot sabalansētas un ilgtspējīgas lauku un reģiona attīstības modeli  kā instrumentu  zinātniski pamatotu priekšlikumu izstrādei lauku un reģionālās politikas jomā, kas sekmē lauku kā sistēmas izpratni un virzību uz viedo reģionu izveidi un attīstību, inovatīvās kapacitātes palielināšanu reģionos.

Lasīt tālāk ...

EKOSOC-LV 5.2.3. projekta pētnieki piedalījās starpdisciplinārā zinātniskā konferencē Bulgārijā

Š.g. laika posmā no 22. līdz 31.augustam Bulgārijā, Albenā norisinājās starptautiskā konference - 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences on SOCIAL SCIENCES and ARTS SGEM 2016.

Lasīt tālāk ...