LLMZA

VPP EKOSOC-LV aktivitātes

Tiek uzsākts darbs Valsts pētījumu programmā EKOSOC-LV apakšprojektā „Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu"

2014.gada 14.novembrī Vidzemes Augstskolā uz pirmo darba semināru ieradās valsts pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai -jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)" 5.2.9 apakšprojekta „Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu" pētnieki no Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes un Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI).

Lasīt tālāk ...

Valsts Pētījumu programmas EKOSOC-LV izpildītāju tikšanās 2014. gada 21. novembrī

21. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika otrā Valsts Pētījumu programmas EKOSOC-LV izpildītāju tikšanās, kurā piedalījās arī IZM Studiju un zinātnes administrācijas (SZA) pārstāve Inguna Paredne. Sēdes laikā programmas vadītāja Baiba Rivža klātesošos informēja par jau padarītajiem darbiem EKOSOC - LV ietvaros (izveidota EKOSOC - LV programmas sadaļa Latvijas Zinātņu akadēmijas mājas lapā un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas mājas lapā; EKOSOC-LV profils sociālajā tīklā Twitter; ziņojumi par EKOSOC-LV dažādu institūciju sēdēs un starptautiskās konferencēs; izstrādāti un iesniegti projektu pieteikumi utt.). Tika pārrunāti jautājumi saistībā ar EKOSOC - LV konferenču postera, bukleta izstrādi, klātesošie tika informēti par konferencēm, kas plānotas tuvākajā laikā un kurās ir iespēja piedalīties. Nozīmīgs sēdes darba kārtības jautājums ar karstām diskusijām bija programmas logo apstiprināšana. Sēdes noslēgumā programmas izpildītājiem bija iespēja uzdot jautājumus SZA pārstāvei.

Prezentācija


EKOSOC-LV projektu izpildītāju sanāksme

EKOSOC-LV
projektu izpildītāju sanāksme

2014. gada 21. novembrī plkst. 15.00
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija

Lasīt tālāk ...

Īsumā

2014. gada 15. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika Valsts pētījumu programmas EKOSOC – LV projektu vadītāju tikšanās, kuras laikā tika apspriesti ar programmas īstenošanu saistīti jautājumi: programmas būtība – mērķis, uzdevumi; EKOSOC-LV ietvaros realizējamie projekti (10 starpdisciplināri projekti); iesaistītās institūcijas; plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultatīvie rādītāji. Klātesošie sīkāk tika iepazīstināti ar EKOSOC – LV 5.2.3. projekta „Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" uzsākšanas gaitu, jo šī projekta ietvaros jau 7. oktobrī bija notikusi izpildītāju tikšanās, kuras laikā tika pārrunāti projekta pirmajā posmā veicamie uzdevumi un to sadalījums starp izpildītājiem, finansējuma sadalījums starp projektā iesaistītajām institūcijām un citi jautājumi.

Uz EKOSOC – LV projektu vadītāju tikšanos bija uzaicināta arī LR IZM Studiju un zinātnes administrācijas Zinātnes projektu daļas vecākā referente I.Paredne, kura atbildēja uz klātesošo uzdotajiem jautājumiem saistībā ar konkrētu projektu un, līdz ar to arī visas Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV veiksmīgu izpildi.

Nākamā EKOSOC-LV projektu vadītāju tikšanās paredzēta novembra otrajā pusē.