LLMZA

VPP EKOSOC-LV aktivitātes

EKOSOC-LV izbraukuma seminārs 3. Latvijas Lauku kopienu parlamentā Kandavā

Š. g. 15.-18. jūnijā Kandavā norisinājās 3. Latvijas Lauku kopienu parlaments "Visai Latvijai jādzīvo! - Lauku nākotnes ceļa izstrāde", kura ietvaros notika valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV izbraukuma seminārs. EKOSOC-LV dalībniekiem informējot par programmas pētījumu rezultātiem pasākuma tēmas kontekstā, piedaloties diskusijās un darba grupās ar saviem ierosinājumiem, anketējot (kā rokās ir lauku dzīvotspēja un cik liela nozīme ir valstij kā institūciju kopumam, pašvaldībai kā vietējās varas struktūrai un pašvaldības teritorijas iedzīvotājiem) no visas Latvijas uz parlamentu sabraukušos, vienlaikus tika gūta jauna informācija, atgriezeniskā saite EKOSOC-LV noslēguma fāzes darba turpināšanai.

Lasīt tālāk ...

Mesties konkurencē ar radošuma un IT "apbruņojumu"

Baiba Rivža,
VPP EKOSOC-LV vadītāja, LZA akadēmiķe

Liepājas Universitātē (LieU). 31. maijā notikušais Kurzemes forums bija priekšpēdējais (vēl rudenī būs Pierīgā) pasākums Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) kopā ar vietējām institūcijām Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV ietvaros rīkoto forumu ciklā. Kurzemes foruma vadmotīvs - radošās industrijas, radošums un informācijas tehnoloģijas reģiona sociālekonomiskajā attīstībā, turpinot īstenot forumu mērķi "sēdināt pie viena galda zinātniekus un uzņēmējus", pēc LPS priekšsēža Andra Jaunsleiņa vārdiem. Viņš arī pamatoja konkrētās tēmas nozīmīgumu - radoša pieeja un IT ir pamatā, lai izturētu lielo un augošo konkurenci, kad nevar vairs uzvarēt ar apjomiem, bet gan ar intelektuālo potenciālu, ar ātru, elastīgu ražošanu, balstītu izglītībā, zinātnē, visdažādākā veida sadarbībā. LZA prezidents Ojārs Spārītis uzsvēra, ka zinātnieku jauda ir lielāka nekā sabiedrība, ražotāji spēj ņemt pretī, ir rezerves vidēji augstās un augstās tehnoloģijās, zināšanās balstītās ražošanas un pakalpojumu attīstībai, lai cilvēki sevi realizētu Latvijā.

Lasīt tālāk ...

VPP EKOSOC-LV pētnieki piedalās starptautiskā videokonferencē

3rd International Conference2017. gada 5. jūnijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē norisinājās videokonference „3rd International Conference on Marketing Management", kas tika organizēta sadarbībā ar Varšavas Dzīvības zinātņu universitātes Ekonomisko zinātņu fakultāti.

Lasīt tālāk ...

Benjamiņa Treija balvu ieguvusi VPP EKOSOC-LV pētniece Līva Griņeviča

No š.g. 27. līdz 28. aprīlim Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (LLU ESAF) notika starptautiskā zinātniskā konference „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai". Jau tradicionāli konference tika atklāta pasniedzot Benjamiņa Treija balvu labākā promocijas darba autorei. Par balvas laureāti šogad kļuva jaunā ekonomikas doktore, VPP EKOSOC-LV pētniece Līva Griņeviča, kura promocijas darbu „Jauniešu bezdarba ietekmējošo faktoru analīze Latvijā" izstrādājusi akadēmiķes, Dr.habil.oec.Baibas Rivžas vadībā un sekmīgi aizstāvējusi 2016. gada decembrī.

Lasīt tālāk ...

VPP EKOSOC-LV izpildītāju sanāksmes 2016. gada 7. februārī

2016. gada februārī tika organizēta valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV izpildītāju sanāksme.

Lasīt tālāk ...