LLMZA

VPP EKOSOC-LV izpildītāju sanāksmes 2016. gada 7. februārī

2016. gada februārī tika organizēta valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV izpildītāju sanāksme.

VPP EKOSOC-LV programmas vadītāja, akadēmiķe Baiba Rivža klātesošajiem ziņoja, ka 3. posmā programma starptautiskā līmenī ir novērtēta pozitīvi un pētnieku sniegums ir labs.

Sanāksmes ietvaros VPP EKOSOC-LV vadītāja B. Rivža informēja klātesošos par nozīmīgiem pasākumiem 2017. gadā, kuros iesaistīsies programmas pētnieki.

VPP EKOSOC-LV izpildītāji un pētnieki iesaistījušies arī sociālo zinātņu jomas forumu organizēšanā Latvijas reģionos. 2017. gada 16. februārī norisināsies Vidzemes forums „Viedā ekonomika: zinātne, tehnoloģijas un inovācijas". 2017. gadā plānots organizēt arī forumus Latgales un Kurzemes reģionos.

2017. gada 26. - 27. aprīlī Rīgā norisināsies „Pirmais Eiropas Latvijas ekonomikas forums", kuru organizēs Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts un kā sadarbības partneris ir piesaistīta arī EKOSOC-LV programma. Foruma galvenie mērķi ir pievērst uzmanību resursiem Latvijā, sekmēt investīciju attīstību, iesaistīt zinātniskās institūcijas un veicināt zinātnisko institūciju un politiķu sadarbību.

VPP EKOSOC-LV pētnieki iesaistīsies arī  Pasaules latviešu zinātnieku IV un Latvijas vēsturnieku II kongresā, kas notiks Rīgā un dažās citās Latvijas pilsētās 2018. gadā no 18. - 21. jūnijam. Kongresā plānots atklāt VPP EKOSOC-LV monogrāfiju, kura tiks veltīta Latvijas simtgadei, akcentējot zinātnieku piedāvājumu Latvijas viedai attīstībai. Izdodot monogrāfiju, pētnieki vēlas parādīt sabiedrības iesaisti programmā un veidot atgriezenisko saiti ar zinātniekiem, kā arī iezīmēt valsts pētījumu programmas lomu sociālo zinātņu nozares attīstībai. Pētījumu programmas ietvaros plānots izdot monogrāfijas arī visu programmā iekļauto apakšprojektu ietvaros, uzsverot katra projekta pētījumu tematikas aktualitāti un nozīmi Latvijas tautsaimniecības attīstībai.

Programmas pētnieki no valsts vadošajām universitātēm 2017. gadā plāno organizēt arī speciālas VPP EKOSOC-LV veltītas sekcijas, kurās ziņos par veiktajiem pētījumiem programmas ietvaros. Šādas sekcijas universitātēs organizētas arī iepriekšējos programmas posmos un veicinājušas studentu un jauno zinātnieku informētību par programmu un pētnieku veikumu, kā arī radījušas interesi par iespēju iesaistīties programmā kā pētniekiem, programmas ietvaros izstrādājot maģistra darbus un doktora disertācijas.

Informāciju sagatavoja: VPP EKOSOC- LV programmas vadītājas asistente
Līva Griņeviča

20170207 122828a