LLMZA

Valsts pētījumu programmas "EKOSOC-LV" rezultāti izraisa interesi Gruzijā

2016.gada 11.-12.novembrim Tbilisi (Gruzija) norisinājās starptautiskā zinātniskā konference "Challenges of Globalization in Economics and Business", kuru organizēja Ivana Javakhšvili Tbilisi valsts universitāte (Gruzija). Konferencē piedalījās DU grupas pārstāvji I.Ostrovska un D.Oļehnovičs un prezentēja ziņojumu "Smart Spatial Development Index: the Case of Latvia", ko atbalstīja Valsts ētījumu programma 5.2. «Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)". Ziņojumā tika  uzsvērts programmas galvenais uzstādījumu - aktuālu sabiedrības norišu izpēte ekonomikā, demogrāfijā, pārvaldē, tiesībās, reģionālajā attīstībā, vides aizsardzībā un citās jomās, īpašu uzmanību pievēršot tautsaimniecības transformācijas, inovācijas procesu un vides saglabāšanas jomām. Tika pieteikts, ka viens no projekta  Nr. 5.2.3. "Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā"pamatuzdevumiem ir izveidot sabalansētas un ilgtspējīgas lauku un reģiona attīstības modeli  kā instrumentu  zinātniski pamatotu priekšlikumu izstrādei lauku un reģionālās politikas jomā, kas sekmē lauku kā sistēmas izpratni un virzību uz viedo reģionu izveidi un attīstību, inovatīvās kapacitātes palielināšanu reģionos.

Konferences darba grupas dalībnieki pastiprināti pievērsa uzmanību pētījuma metodoloģiskajiem aspektiem un izveidotajam teritorijas  viedās attīstības indeksam, par kuru tika stāstīts ziņojumā. Klausītāji uzdeva daudz jautājumu arī par projekta  Nr. 5.2.3. "Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā"  pētījuma rezultātiem. Konferences gaitā notika zinātniskās diskusijas ar  Latvijas, Gruzijas, Vācijas, Čehijas u.c. valstu kolēģiem par dažādām sadarbības iespējām.  Teritorijas viedās attīstības indeksa izstrādes metodoloģija īpašu interesi raisīja Gruzijas kolēģiem, kuri nodarbojas ar ekonomisko modelēšanu. DU grupas pārstāvji izsaka pateicību Valsts pētījumu programmai EKOSOC-LV par iespēju piedalīties konferencē un stāstīt par iegūtajiem rezultātiem ārvalstu kolēģiem.

Informāciju sagatavoja VPP EKOSOC-LV apakšprojekta 5.2.3. pētniece Inta Ostrovska

15127544 102111a

20161111 140907a