LLMZA

EKOSOC-LV projekta 5.2.8. Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā seminārs

EKOSOC-LV projekta 5.2.8. Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā seminārs pētnieku grupai ar ieinteresētajām pusēm no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas pārstāvjiem notika 2014.gada 2. decembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas telpās.

Seminārā pētnieki pastāstīja par uzsākto darbu Valsts pētījumu programmā 2014-2017 un diskutēja ar ieinteresētajām pusēm par projektā nosakāmajām četrām izpētes teritorijām Latvijā un to noteikšanas kritērijiem. Semināra noslēgumā dalībnieki vienojās par divu nedēļu termiņu teritoriju apspriešanai savās darba vietās ar kolēģiem.

Darba kārtīna

2014-12-02-11.55.09a 

Sagatavoja projekta vadītāja Agita Līviņa, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta direktore, projekta vadītāja