LLMZA

Tiek uzsākts darbs Valsts pētījumu programmā EKOSOC-LV apakšprojektā „Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu"

2014.gada 14.novembrī Vidzemes Augstskolā uz pirmo darba semināru ieradās valsts pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai -jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)" 5.2.9 apakšprojekta „Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu" pētnieki no Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes un Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI).

Darba semināra mērķis bija rast kopīgu pētījuma teorētisko platformu un kopīgu redzējumu uz projektā iecerētajiem rezultātiem. Katra apakšprojektā iesaistītā institūcija bija sagatavojusi teorētiskā koncepta izklāstu, kas raisīja spraigas diskusijas kolēģu starpā. Liepājas Universitātes Vides pētījumu centra pētnieki L.Ābele, V.Kulmane un R.Jūrmalietis kolēģiem demonstrēja ekosistēmu pakalpojumu veidu grupu teorētiskās koncepcijas. Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta pētniece J.Bāra aicināja kolēģus domāt par projekta rezultātu lietišķumu, cilvēka un bioloģiskās daudzveidības mijiedarbības izpēti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, Rīgas Stradiņa Universitātes Darba drošības un vides veselības institūta, Higiēnas un arodslimību laboratorijas vadītāja Ž.Martinsone rosināja diskusiju par cilvēka dzīves kvalitātes un vides veselības jautājumu iekļaušanu pētījumā. Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) pētnieks A.Klepers akcentēja teorētiskās atziņas par vietas apziņu un vietas piesaisti, kā arī veiksmīgi moderēja darba semināra gaitu.

Diskusiju rezultātā tika definēti apakšprojekta teorētiskā koncepta izstrādes atslēgas vārdi: ekosistēmu pakalpojumi, ekotehnoloģijas, viedās specializācijas, sociālās apziņas izmaiņas, vietas piesaiste un identitāte, ilgtspējīga attīstība, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.

Semināra dalībnieki pēc Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) pētnieka A.Klepera izstrādātajiem kritērijiem noteica 4 pētījumu modeļteritorijas. Tajās tiks pētīts ekosistēmu pakalpojumu aspekts un kopienu sociālās apziņas specifika, potenciāls Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanai. Kā viens no pirmajiem pētījuma uzdevumiem modeļteritorijās- tiks veikta situācijas izvērtēšana (sabiedrības apziņas, cilvēka dzīves vides kvalitāti apdraudošo faktoru un ekosistēmu pakalpojumu izpēte).

Darba semināra noslēgumā kolēģi vienojās par turpmākajām aktivitātēm apakšprojektā.

DSC00775a

Darba semināra dalībnieki.

DSC00771a

Liepājas Universitātes Vides pētījumu centra pētniece L.Ābele prezentē apakšprojekta iecerēto rezultātu struktūru.

DSC00780a 

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un
humanitāro pētījumu institūta (HESPI) pētnieks A.Klepers demonstrē vietas apziņas un vietas
piesaistes teorētiskās atziņas.

DSC00782a 

Informācija par Vidzemes Augstskolā notiekošo darba semināru.

Vidzemes Augstskolas
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētniece
Iveta Druva-Druvaskalne
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.