LLMZA

Valsts Pētījumu programmas EKOSOC-LV izpildītāju tikšanās 2014. gada 21. novembrī

21. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika otrā Valsts Pētījumu programmas EKOSOC-LV izpildītāju tikšanās, kurā piedalījās arī IZM Studiju un zinātnes administrācijas (SZA) pārstāve Inguna Paredne. Sēdes laikā programmas vadītāja Baiba Rivža klātesošos informēja par jau padarītajiem darbiem EKOSOC - LV ietvaros (izveidota EKOSOC - LV programmas sadaļa Latvijas Zinātņu akadēmijas mājas lapā un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas mājas lapā; EKOSOC-LV profils sociālajā tīklā Twitter; ziņojumi par EKOSOC-LV dažādu institūciju sēdēs un starptautiskās konferencēs; izstrādāti un iesniegti projektu pieteikumi utt.). Tika pārrunāti jautājumi saistībā ar EKOSOC - LV konferenču postera, bukleta izstrādi, klātesošie tika informēti par konferencēm, kas plānotas tuvākajā laikā un kurās ir iespēja piedalīties. Nozīmīgs sēdes darba kārtības jautājums ar karstām diskusijām bija programmas logo apstiprināšana. Sēdes noslēgumā programmas izpildītājiem bija iespēja uzdot jautājumus SZA pārstāvei.

Prezentācija