LLMZA

VPP EKOSOC-LV aktivitātes

VPP EKOSOC - LV noslēguma forums "Izaicinājumi Kurzemē ceļā uz viedo ekonomiku"

27. novembrī Ventspils augstskolā notika VPP EKOSOC - LV noslēguma forums "Izaicinājumi Kurzemē ceļā uz viedo ekonomiku". EKOSOC-LV noslēguma forumu vadīja Una Lipkovska piedalījās Ventspils domes priekšsēdētāja vietnieks Didzis Ošenieks, Ventspils augsto tehnoloģiju parka valdes loceklis Salvis Roga, Liepājas biznesa inkubatora vadītājs Gints Reķēns, Ventspils Augstskolas rektors Kārlis Krēsliņš, studenti un Kurzemes reģiona uzņēmēji.

Lasīt tālāk ...

Izdota monogrāfija "Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai"

523 vaksValsts pētījumu programmas EKOSOC-LV grāmatu plaukts papildinājies ar 5.2.3. projektā  "Lauku un reģionālā attīstība zināšanu ekonomikas kontekstā" izveidoto monogrāfiju "Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai", kas ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Daugavpils Universitātes, Ventspils Augstskolas un Vidzemes Augstskolas zinātnieku kopdarbs.

Kā ievadā raksta EKOSOC-LV vadītāja, 5.2.3. projekta vadītāja, monogrāfijas galvenā redaktore akadēmiķe Baiba Rivža, lai nezaudētu lauku dzīvīgumu (Vitality) un lai tas pāraugtu ilgstošā lauku dzīvotspējā (Viability), laukiem ir jāmainās, pārveidojoties gan tradicionālajām nozarēm un nodarbēm, gan ienākot jaunām saimniekošanas jomām un tehnoloģijām. Tas prasa kvalificētu darbaspēku un zināšanu ekonomikas attīstību arī laukos. Turklāt laukiem līdzās ekonomiskajai nozīmei ir arī vides, sociālā un kultūrvēstures nozīme. Dzīves līmeņa atšķirību mazināšana starp pilsētu un laukiem ir nākamo tuvāko desmitgadu uzdevums.

Lasīt tālāk ...

Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV monogrāfijas “Simtam pāri. Viedā Latvija” atvēršanas pasākums

2018. gada 21. martā pulksten 12.00 LZA Portretu zālē notiks Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV monogrāfijas "Simtam pāri. Viedā Latvija" atvēršanas pasākums.

Lasīt tālāk ...

VPP EKOSOC-LV, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Olaines novada domes Pierīgas forums

Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA), Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un Olaines novada domes kopīgi organizētais uz uzņēmējdarbības attīstību vērstais Pierīgas forums 2018. gada 27. martā norisinājās Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā (OMTK).

Lasīt tālāk ...

Turpinās reģionālo forumu cikls

Baiba Rivža,
EKOSOC-LV vadītāja, akadēmiķe

Ar forumu "Uzņēmējdarbība kā stūrakmens ceļā uz zināšanu ekonomiku" Dobelē 7. martā jau otrajā aplī turpinājās 2016. gadā aizsāktais EKOSOC-LV, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas pašvaldību savienības kopā ar vietējām organizācijām reģionos organizētais forumu cikls, šoreiz izvēloties ne vairs centrus, bet mazākas apdzīvotas vietas. Kā pasākumā uzsvēra Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, nevajag fokusēties tikai uz lielajām pilsētām, attīstība nepieciešama visur, turklāt nekas nav lētāks par gudri izmantotiem vietējiem resursiem. Taču nepieciešama, LZA prezidenta Ojāra Spārīša vārdiem, uzņēmēju un zinātnieku sadarbība, lai svešzemnieki pie Gudeniekiem nepumpē mūsu resursus, lai lauksaimniecības un citu nozaru produkcijas pārstrādei netiktu meklētas ārvalstu tehnoloģijas, bet sadarbībā ar LLU, RTU u.c. institūciju zinātniekiem tiktu veidotas un ieviestas vietējās, nepieciešamības gadījumā piesaistot ārvalstu partnerus un pašiem ar tehnoloģiju sasniegumiem izejot pasaulē.

Lasīt tālāk ...