LLMZA

VPP EKOSOC-LV aktivitātes

EKOSOC-LV 5.2.3. projekta ietvaros Iecavas novada domes rīcībā nodots projekta ietvaros izstrādāts Intelektuālais īpašums

EKOSOC-LV 5.2.3. projekta "Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" pārstāvji ir nodevuši Iecavas novada domei Intelektuālo īpašumu - projekta ietvaros izstrādātu teritorijas analīzi par Iecavas novada pozīcijām Latvijas novadu kopumā.

Ziņojumā ir pētītas Iecavas novada pozīcijas Latvijas novadu kopumā un veikta Iecavas novada resursu efektīvas izmantošanas ietekmējošo faktoru izpēte.


Kultūrvides izmantošanas teritoriju līdzsvarotā attīstībā izpēte Abavas ielejas apkārtnē

28.un 29. jūlijā notika Valsts pētījuma programmas projekta 5.2.8. „Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšana un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā" ietvaros kārtējais lauka darbu izbraukums uz Kandavas novadu un Sabiles pilsētu. Pētnieku grupa no Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes, Sociālo un humanitāro zinātņu institūta (SOHU) tikās ar pašvaldības vadītājiem un darbiniekiem, rosīgiem vietējiem uzņēmējiem, zemnieku saimniecību īpašniekiem un dažādu pakalpojumu sniedzējiem, lai izzinātu kā šajā Latvijas pusē teritoriju attīstībā tiek izmantota kultūras un dabas vide.

Lasīt tālāk ...

Sākta Ķemeru nacionālā parka apmeklētāju anketēšana

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta un Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētnieki ir sākuši aptaujāt Ķemeru nacionālā parka apmeklētājus, lai iegūtu datus par viņu iecienītākajām aktivitātēm un maršrutiem, apmierinātību ar apmeklējumu, kā arī uzklausītu viņu ieteikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Lasīt tālāk ...

Valsts pētījuma programmas EKOSOC-LV 5.2.3. projekta dalībnieku Vasaras skola Skaistkalnē

Projektā „Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" darbu veic četru augstskolu - Daugavpils universitātes, Ventspils augstskolas, Valmieras augstskolas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes - pārstāvji, tādēļ zinātnieku satikšanās un tiešu diskusiju izvēršana ir nozīmīgs darba posms. Tomēr ne mazāk nozīmīgas ir tikšanās ar lauku iedzīvotājiem un viņus pārstāvošajiem pašvaldību darbiniekiem viedokļu salīdzināšanai. Zinātnieki situāciju redz plašāk, kontekstā ar daudzām citām parādībām, savukārt praktiķi redz dziļāk ciešā saistībā ar konkrēto dzīves telpu, par kuru ir runa.

Lasīt tālāk ...

VPP EKOSOC -LV 5.2.2. un 5.2.7. projektu rezultātu prezentēšana

ekosoc-lv logo small

2015. gada 14.-17. jūnijā RTU IEVF profesore Nataļja Lāce un docente Karine Oganisjana piedalījās starptautiskajā konferencē "Society of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity & Knowledge Cities World Summit 2015" (SOItmC and KCWS 2015), Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST), Daegu, Dienvidkorejā ar referātiem Valsts pētījumu programmas "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai, EKOSOC-LV" ietvaros.

Lasīt tālāk ...