LLMZA

VPP EKOSOC-LV aktivitātes

Pētnieki izzina uzņēmēju un pašvaldību pārstāvju vīziju par uzņēmējdarbības vidi Latgalē

2015. gada 18. un 19. septembrī Daugavpils Universitātes pētnieku grupa Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.3. projekta ietvaros piedalījās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latgales plānošanas reģiona rīkotajās "Uzņēmēju Dienās Latgalē 2015".

Lasīt tālāk ...

Seminārs par inovatīvu darbību kā lauku attīstības vadlīniju 2015. gada 14. augustā Zaļenieku novadā

Semin logoValsts pētījumu programmas EKOSOc-LV 5.2.3. projekta  un Zviedru Institūta tematiskās partnerības „ICE-Innovation, Creativity, Equality" dalībnieku seminārs par inovatīvu darbību kā lauku attīstības vadlīniju 2015. gada 14. augustā Zaļenieku novadā

Sarunai par inovatīvas darbības piemēriem kā viedas lauku telpas veidošanu ietekmējošiem faktoriem sanāca grupa cilvēku, kuri zinātniskā skatījumā pārstāv t.s. „Quadruple Helix" modeli  - pašvaldību darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, zinātnieki un  uzņēmēji, un apmainījās viedokļiem par šo struktūru mijiedarbības  nozīmi lauku teritorijas attīstībā.

Lasīt tālāk ...

EKOSOC-LV vadītāja B. Rivža piedalās „SGEM 2015" konferencē Bulgārijā

No 2015. gada 24.  līdz 30. augustam EKOSOC-LV vadītāja B. Rivža apmeklēja Albenu (Bulgārija), kur notika 2. starptautiskā  multidisciplinārā zinātniskā konference sociālajās zinātnēs un mākslā „SGEM 2015".

Lasīt tālāk ...

EKOSOC-LV vadītāja, akadēmiķe Baiba Rivža apmeklējusi EASAC darba grupas „Cirkulārā ekonomika" sanāksmi Šveicē

No 2015. gada 17. - 20. augustam akadēmiķe B.Rivža apmeklēja Berni (Šveice), kur notika Eiropas Zinātņu akadēmiju Konsultatīvās padomes (EASAC - the European Academies' Science Advisory Council) darba grupas „Cirkulārā ekonomika" (Circular Economy) sanāksme.

Lasīt tālāk ...

Iecavas novads zinātnieku skatījumā

Projekta 5.2.3. ietvaros nozīmīgs solis ir iepazīšanās  ar padziļinātai izpētei izvēlēto novadu  vadību un aktīviem kopienu indivīdiem, iegūstot attiecīgo teritoriju pārstāvošu  cilvēku viedokļus.  Pēc statistisko datu apstrādes par ekonomiskās aktivitātes pieaugumu 2009. - 2013. gados (ekonomiski aktīvo struktūrvienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem) un vispārējo novadu attīstības līmeņu (TAI indekss) rādītājiem, padziļinātai izpētei Zemgales statistiskajā reģionā zinātnieki izvēlējās Iecavas un Vecumnieku novadus. Jūlijā sākumā bija tikšanās ar Vecumnieku novada pašvaldības pārstāvjiem un aktīvistiem. Jūlija noslēgumā bija pienācis laiks Iecavas novada apmeklēšanai.

Lasīt tālāk ...