LLMZA

VPP EKOSOC-LV aktivitātes

Tiks rīkots Radošais forums par Demogrāfijas problēmām

13.oktobrī plkst. 16:05 LU EVF 324.auditorijā tiks rīkots Radošais forums par Demogrāfijas problēmām saistībā ar Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.4. projekta "Sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas ataudzi un saiknes ar diasporu sekmīgai Latvijas tautsaimniecības transformācijai" (vadītājs - profesors J.Krūmiņš) veiktajiem sociāli demogrāfiskajiem pētījumiem Valsts pētījumu programmā.

Lasīt tālāk ...

EKOSOC-LV vadītājas Baibas Rivžas līdzdalība starptautiskā seminārā par sociālo uzņēmumu lomu nodarbinātības veicināšanā Eiropā

Savukārt 24. - 25. septembrī EKOSOC-LV vadītāja piedalījās starptautiskā seminārā "The Meaning of Social Enterprises in Europe for the Promotion of Employment and the Role of Workers' Organizations", kas notika Latvijas Kristīgajā akadēmijā.

Lasīt tālāk ...

EKOSOC-LV vadītājas Baibas Rivžas līdzdalība forumā sociālajiem darbiniekiem

2015. gada 17. septembrīEKOSOC-LV vadītāja, akadēmiķe Baiba Rivža piedalījās Latvijas Sociālā darba izglītotāju, sociālo darbinieku un speciālistu 2. forumā "Zināšanu pārnese sociālā darba izglītībā: izglītības un prakses mijiedarbība". Pasākums norisinājās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

Lasīt tālāk ...

Noslēgusies 1. starptautiskā zinātniskā konference „Trends in Regional Development in the EU Countries 2015"

videokonference

24. septembrī norisinājās 1. starptautiskā zinātniskā konference „Trends in Regional Development in the EU Countries 2015".

Lasīt tālāk ...

DU pētnieki iesaistījās Latgales jauniešu informēšanā par projekta 5.2.3. norisi

2015.gada 23.- 25. septembrī DU pētnieki 10. Daugavpils Zinātnes festivāla ietvaros  informēja skolēnus, reģiona iedzīvotājus un citus interesentus par 5.2.3. projekta "Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" gaitu un starprezultātiem, stāstot interesentiem par Austrumlatvijas novadu rīcībā esošajiem resursiem, to izmantošanas iespējām vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanā, kā arī izklāstot jēdzienu „viedā teritorija" un „ilgtspējīga attīstība" nozīmi un raksturojot tos ar piemēriem.

Lasīt tālāk ...