LLMZA

Daugavpils Universitātē norisinājusies 58. starptautiskā zinātniskā konference

Šī gada konferencē piedalījās vairāk nekā 320 dalībnieki no 10 valstīm: Latvijas, Lietuvas, Islandes, Bulgārijas, Polijas, Baltkrievijas, Spānijas, Francijas, Šveices, ASV.

Konferences ietvaros 15. aprīlī no plkst. 9:30 līdz 11.30 Parādes ielā 1, 419.aud. notika Daugavpils Universitātes Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV projektu Nr 5.2.9. „Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu" un 5.2.3. "Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" darba grupas "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai" sēde.

Vairāk informācijas šeit:

http://du.lv/daugavpils-universitate-norisinasies-58-starptautiska-zinatniska-konference/