LLMZA

Norisinājies projektu 2.5.8. un 2.5.3. kopīgs diskusiju seminārs

2016. gada 7. aprīlī Mazsalacas vidusskolā notika Valsts pētījumu programmas projektu 2.5.8. un 2.5.3. diskusiju seminārs  par paveikto 2015.gadā un veicamajiem darbiem nākamajā posmā.

Semināra 1. daļā Ieva Kreituze iepazīstināja Mazsalacas vidusskolēnus un citus interesentus  par "Darba tirgus pieprasījuma nākamajos 5-7 gados un piedāvātās izglītības atbilstību Vidzemes reģionā" , bet Ilze Grīnfelde vadīja  skolēnu fokusa grupu "Kādam jābūt Mazsalacas novadam, viņu acīm, pēc 5-7 gadiem?".  Semināra 2. daļā pētnieki   tikās ar Mazsalacas  uzņēmējiem, pašvaldību un NVO pārstāvjiem, kuri bija iesaistīti pētījumā 2015. gadā.  Agita Līviņa un Sarmīte Rozentāle pastāstīja par pētījuma norisi un  metodoloģiju, bet Maira Ore salīdzināja Mazsalacas novadu ar citiem novadiem ekonomiskā skatījumā. Ženija Krūzmētra dalījās atziņās par apdzīvojuma struktūru un mūsdienu kultūru. Beata Paškevica pastāstīja par nemateriālo mantojumu un tā izmantošanas iespējām uzņēmējdarbībā. Interesants bija stāsts par baltvācu mācītāju un izdevēju Gustavu Bergmani  (1749- 1814), kurš  dzīvoja un strādāja Mazsalacā un Rūjienā- izveidoja mājas spiestuvi, pats gatavoja grāmatas.   Juris Smaļinskis dalījās pieredzē par dabas mantojuma izmantošanas iespējām, sākot ar heraldiku un beidzot ar senu kapu lauku sakopšanu un izmantošanu tūrismā. Jānis Buholcs komentēja un sniedz priekšlikumus par komunikāciju kultūras un dabas jautājumos pašvaldības ziņu izdevumā. Nobeigumā notika diskusija par pētījuma rezultātu izmantošanu Mazsalacas dzīvē. Mazsalacieši sprieda, ka pētījuma rezultāti ir interesanti, bet atstāja sev izvēli par to ieviešanu dzīvē. Pēcpusdienā pētnieki apciemoja savu ilggadēju kolēģi mazsalacieti Mihailu Siņicinu un neformālā gaisotnē apsprieda turpmākās pētījumu ieceres. Paldies Mišam par viesmīlību.

Informāciju sagatavoja Vidzemes augstskolas asociētā profesore, projekta 5.2.3. pētniece:
Dr.oec. Sarmīte Rozentāle

Mazsalacas-zinas