LLMZA

Daugavpils Universitātes zinātniskajā seminārā tika ziņots par EKOSOC-LV

Š.g. 17. februārī notika Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta (HSZI) zinātniskais seminārs „Latgales pagātne, tagadne, nākotne: starpdisciplinaritātes pieredze un perspektīvas", kas tika organizēts ar mērķi dalīties zinātniski pētnieciskās darbības pieredzē, lai rastu ierosmes starpdisciplināro projektu īstenošanai nākotnē. Pirmajā HSZI zinātniskajā seminārā uzstājās 6 referenti, to apmeklēja 20 interesenti.

Docente un projekta pētniece Inta Ostrovska raksturoja izaicinājumus Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV projekta Nr. 5.2.3.  „Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" īstenošanā. Klātesošos ieinteresēja projekta gaitā iegūtie starprezultāti, tika uzdoti jautājumi par iegūto datu izmantošanas un izplatīšanas  iespējām. Pēc ziņojumiem HSZI darbinieki iesaistījās diskusijās par prezentācijās aktualizētajām humanitāro un sociālo zinātņu problēmām. Vairāk skatīt http://du.lv/notika-daugavpils-universitates-humanitaro-un-socialo-zinatnu-instituta-zinatniskais-seminars/

Informāciju sagatavoja docente, Dr. paed. Inta Ostrovska